Plastitöötluse seadistaja, tase 4

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormSessioonõpe, töökohapõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus, töötamine plastitööstusesÕppeaeg9 kuud
Image

NB! Plastitöötluse seadistaja õpet praegu ei toimu.

Plastitöötluse seadistaja õpe toimub töökohapõhises õppes. Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, mille puhul õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 ettevõttes. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel.

Õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Lisaks toimub õppetöö õppeasutuses vastavalt kokkulepitud ajagraafikule. 

4. taseme plastitöötluse seadistaja töö eesmärk on tagada kvaliteetsete plastist komponentide ja toodete efektiivne valmistamine.

Töö sisu on plastitöötlemise tööstusseadmete ja -masinate (sh robotite) käitamine ja jälgimine, tootevahetused, abiseadmete ettevalmistus ning toodangu vastavuse kontroll ja mittevastavuste korral lahenduste leidmine. Ettevõtte tootmisprotsessidest tulenevalt töötab plastitöötluse seadistaja survevalu, ekstrusiooni ja puhumise, rotatsioonvormimise või termovormimise seadmetega.

Õppima asumise eelduseks on töötamine plastitööstuses. Õpe toimub kord kuus 3-päevaste sessioonidena ja e-õppe teel, lisandub erialapraktika juba olemasolevas töökohas.

Õpe lõppeb plastitöötluse seadistaja kutseeksamiga.

Eriala õpilastele kehtivad ettenähtud õppetoetused ja sõidukompensatsioon. Tunde annavad oma ala spetsialistid. 

Õppetöö toimub Tallinna Tehnikakõrgkoolis (Pärnu mnt 62, Tallinn). 

NB! Plastitöötlemise seadistajaks õppides on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

Tutvu õppekavaga ja küsi lisa töökohapõhise õppe koordinaatorilt: Maarika Leis-Aste, maarika@hak.edu.ee

Töökohapõhist õpet toetab Euroopa sotsiaalfondi projekti PRÕM meetme "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine, täiendavad tegevused tagamaks õppurite valmisolekut tööturule sisenemiseks" tegevus "Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine".