Rahvusvaheline koostöö

ERASMUS+ õpiränded

Vastavalt kooli rahvusvahelistumise strateegiale püüdleme selle poole, et õpiränded oleks loomulik osa kutseõppest. Meil on pikaaegne rahvusvahelise koostöö kogemus: kõikidel õppekavarühmadel on olemas välispartner - kas ettevõte või kutseõppeasutus - ja me laiendame võrgustikku pidevalt. 2018. aastal tunnustati meie kooli Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga, mida pikendati 2021. a kogu uue programmi perioodi lõpuni aastani 2027. Hartat omavate koolide õppijad ja vilistlased saavad minna õpirändele üle kogu maailma.


2022 projektist toimunud õpiränded


Välispraktikale saavad minna nii meie õppijad, äsja lõpetanud kui ka haridustöötajad, et toetada nende enesearengut ja tagada Hiiumaa ametikoolis kvaliteetne õpe.

Et kutseõpet mitmekesistada, kaasame Erasmus+ programmi raames külalisõppijaid ja -õpetajaid. Igal õppeaastal õpetavad kooli erinevates õppekavarühmades töömaailma esindajad välisriigist.

Õpiränne on elu muutev ja rikastav kogemus, mis toob mugavustsoonist välja ja parandab väljavaateid tööturul.

Erasmus+ programmi raames toimuvale välispraktikale saab igal õppeaastal kandideerida kõikidel erialadel.

Täpsem infot välispraktika võimaluste kohta: Kadi Mustasaar, kommunikatsiooni- ja turundusjuht, kadi.mustasaar@hak.edu.ee, +372 5280676.
 

Hiiumaa ametikooli välispartnerid:

ERASMUS+ 2020/21

ERASMUS+ 2021/22

ERASMUS+ 2022/23

ERASMUS+ 2023/24

2022 projektist toimunud õpiränded


Välispraktikale saavad minna nii meie õppijad, äsja lõpetanud kui ka haridustöötajad, et toetada nende enesearengut ja tagada Hiiumaa ametikoolis kvaliteetne õpe.

Et kutseõpet mitmekesistada, kaasame Erasmus+ programmi raames külalisõppijaid ja -õpetajaid. Igal õppeaastal õpetavad kooli erinevates õppekavarühmades töömaailma esindajad välisriigist.

Õpiränne on elu muutev ja rikastav kogemus, mis toob mugavustsoonist välja ja parandab väljavaateid tööturul.

Erasmus+ programmi raames toimuvale välispraktikale saab igal õppeaastal kandideerida kõikidel erialadel.

Täpsem infot välispraktika võimaluste kohta: Kadi Mustasaar, kommunikatsiooni- ja turundusjuht, kadi.mustasaar@hak.edu.ee, +372 5280676.
 


Hiiumaa ametikooli välispartnerid:

ERASMUS+ 2020/21

ERASMUS+ 2021/22

ERASMUS+ 2022/23

ERASMUS+ 2023/24