Meie koolist

Kooli nõukogu

Hiiumaa Ametikooli nõukogu on kooli põhimääruse § 8 lg 1 järgi kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.
Kooli nõukogu koosseis on kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-4/13 27. juulil 2018.

Nõukogusse kuuluvad:

Ivo Eesmaa, direktor

Pille Kaups, õppekorraldaja, töötajate usaldusisik

Signe Leidt, arendusjuht

Jane Üksik, täiendusõppe juht

Riin Alatalu, restaureerimise juhtõpetaja

Andres Veel, palkmajaehitaja juhtõpetaja

Raivo Avango, transpordivahendite juhtimise juhtõpetaja

Tõnis Paljasma, väikesadama spetsialisti juhtõpetaja

Hebe-Kai Kann, floristi juhtõpetaja

Lylian Meister, aianduse juhtõpetaja

Loona Pallase, maastikuehituse juhtõpetaja

Ille Kivistu, majandusjuht