Meie koolist

Nõunike kogu

Hiiumaa Ametikooli nõukogu, kinnitatud 02.03.2016 ministri käskkirjaga nr 1.1-2/16/52, muudetud haridus- ja teadusministri 23.05.2018 käskkirjaga nr 1.1-2/18/219

Teet Tiko - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna asejuhataja;

Jana Tammeveski - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Hiiumaa osakonna teenusekonsultant osakonnajuhataja ülesannetes;

Liili Eller -  Hiiumaa Vallavalitsuse esindaja, Hiiumaa Vallavalitsuse Pühalepa osavalla vanem;

Eha Brikker - Hiiumaa Ettevõtjate Liidu esindaja, Hiiumaa Ettevõtjate Liidu juhatuse liige;

Andres Lebin - MTÜ Ajaloolised Võtted esindaja, MTÜ Ajaloolised Võtted juhatuse esimees;

Ly Johansen - MTÜ Hiiumaa Turismiliit esindaja, MTÜ Hiiumaa Turismiliidu juhatuse liige;

Urmas Pielberg - Eesti Tehnoülevaate Liidu esindaja, OÜ Autotrans juhatuse liige;

Loona Pallase - Eesti Aiandusliidu esindaja, Sipelga Aiakujundus OÜ juhatuse liige;

Sven Kriggulson - MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse (EVAK) esindaja, SA Kärdla Sadam juhatuse liige.

Andres Onemar - Keskkonnaameti esindaja, Keskkonnaameti peadirektor.

Vastavalt 12.06.2013 vastu võetud Kutseõppeasutuse seadusele on alates 1. jaanuarist 2014 senise kooli nõukogu nimetus nõunike kogu.