Kutsevalik, tase 2

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - päevaõpeEeldus alustamiseksHaridusnõudetaÕppeaeg6 kuud

NB! Kutsevaliku õpet praegu ei toimu.

Kutsevaliku õpe sobib just Sulle, kui Sa ei ole veel kindel, mida õppida või oled õpingud katkestanud ja soovid nüüd uuesti õppima asuda. Õpid paremini tundma enda tugevaid külgi ja saad ülevaate Hiiumaa ametikoolis pakutavatest erialadest.

Sul on võimalus tutvuda lähemalt meie erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Lisaks täiendad õppe käigus oma karjäärialaseid oskuseid (sotsiaalsed oskused, enesetundmine, püsivus, analüüsioskused, eesmärkide seadmine jm). Õppekava läbimine aitab Sul teha teadlikumalt karjäärivalikuid, jätkata õpinguid ning leida tööd.

Õppekava läbides oskad suhelda ja teha koostööd tavapäraste suhtluspartneritega, kohaned ja tuled toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades, mõistad nõustamise ja suunamise olulisust enda tuleviku kujundamisel, tunned osaliselt infotehnoloogia võimalusi, oskad mõningal määral kasutada lihtsamaid arvutirakendusi ja internetti.

Meie peamiseks sihtrühmaks on noored, kellel puuduvad oskused või valmidus valida eriala. Näiteks üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õpingud katkestanud noored, mittetöötavad ja mitteõppivad noored, põhikooli lõpetanud noored, kes ei tea veel, mida edasi teha, tõhustatud tuge vajavad õppijad, sisserännanud ja/või puuduliku eesti keele oskusega noored jt. Õppima võivad asuda ka põhihariduseta noored, kes on 17-aastased või vanemad.

Tutvu õppekavaga SIIN või küsi lisa õppekorraldajalt: Pille Kaups, pille@hak.edu.ee, +372 53461461, tööpäevadel kl 9‒16