Õpe

Karjäär ja nõustamine


Õppija esmane nõustaja on eriala juhtõpetaja/kursusejuhendaja

Kooliõde Piret Eller
Nuutri 3a, Kärdla
Telefon 46 22 770, E-R kell 8:00-16:00

Tugiteenuste osutamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusest „Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord“.
HEV õppija vajadused ja probleemid (individuaalne õppekava; individuaalne õppegraafik jne) selgitatakse koos õppijaga ja püütakse leida sobivaim lahendus.

Igas vanuses õppijatele pakub tasuta karjäärialast nõustamist
Eesti Töötukassa. Kõige kiirem karjäärinõustamismeetod on
e-karjäärinõustamine, mis on avatud ka mitte töötuna arvel
olevatele isikutele.

Põhjalikuma teenuste nimekirja leiad SIIT
Töötukassa esinduste kontaktid leiad SIIT

Kasulikud lingid:

Õppija esmane nõustaja on eriala juhtõpetaja/kursusejuhendaja

Kooliõde Piret Eller
Nuutri 3a, Kärdla
Telefon 46 22 770, E-R kell 8:00-16:00

Tugiteenuste osutamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusest „Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord“.
HEV õppija vajadused ja probleemid (individuaalne õppekava; individuaalne õppegraafik jne) selgitatakse koos õppijaga ja püütakse leida sobivaim lahendus.

Igas vanuses õppijatele pakub tasuta karjäärialast nõustamist
Eesti Töötukassa. Kõige kiirem karjäärinõustamismeetod on
e-karjäärinõustamine, mis on avatud ka mitte töötuna arvel
olevatele isikutele.

Põhjalikuma teenuste nimekirja leiad SIIT
Töötukassa esinduste kontaktid leiad SIIT

Kasulikud lingid: