Õpe

VÕTA

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSTE ARVESTAMINE
VÕTAt saab kasutada kui õpingud on jäänud pooleli või otsustate õppekava vahetada. VÕTA võimaldab arvestada teistes õppeasutustes sooritatud õpinguid, täiendkoolitusi ja iseseisvalt õpitut ning töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.
Täpsemalt saate lugeda VÕTA veebilehelt.

Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise kord Hiiumaa Ametikoolis