Teenused

Lastehoid õpingute ajal

Hiiumaa Ametikooli õppijatel on õppesessioonide ajal võimalus viia oma lapsed (2-7 a) Suuremõisa lasteaeda või Suuremõisa põhikooli (1.-6. klassini).

Teenust osutab Pühalepa Vallavalitsus ja vahendab Hiiumaa Ametikool.

Teenuse kasutamiseks sõlmib kool lepingu lapsevanema või lapse seadusliku esindajaga.
Lepingut saab sõlmida kooli kantseleis tööpäeviti kella 8.15 -16.00.
Kontakt: Eda Sameli, eda [at] hak.edu.ee, tel 5647 1544 või 469 4391.

Lapsehoiuteenuse hind lasteaias on 9,20 eurot ühe lapsehoius viibitud päeva eest.
Koolis õppivate laste eest tasuma ei pea, arvlemine toimub omavalitsuste vahel. Teenuse kasutamisest tuleb teenuse osutajale teatada vähemalt kaks tööpäeva ette.
Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli kontaktid ja infot kooli tegemiste kohta leiad kooli kodulehelt.