Uudised

HAK reeglid viiruse tõkestamiseks ametikooli töötajatele, täiskasvanud õppijatele ja külalistele 07. september jane

Alanud õppeaastaks on Hiiumaa ametikool koostanud viiruse leviku tõkestamiseks ametikooli töötajatele, õppijatele ja külalistele alljärgnevad juhised.


 

1. Viiruse leviku tõkestamisel on oluline osa selle ennetamisel: vaktsineerida end esimesel võimalusel, kanda nakkusohtlikes olukordades maski, hoida distantsi, nakkuse tuvastamiseks testida ja jälgida hügieenireegleid.

COVID tõendi esitamine ja maski kandmine

2. Kõik töötajad, täiskasvanud õppijad ja külalised peavad olema valmis kooli hoonesse sisenemisel esitama COVID-19 tõendit. 

3. Kui koolitöötajal COVID-19 tõendit ei ole, peab ta valmis olema kiirtestimiseks  üks kord nädalas. Testimise eesmärk on tuvastada nädalase intervalliga testides võimalikke viirusekandjaid kõige tõenäolisemast sihtrühmast ehk vaktsineerimata inimeste seast.

4. Juhtõpetajal on õigus, aga mitte kohustus, küsida COVID-19 tõendi olemasolu oma kursuse õpilastelt. 

5. Kui täiskasvanud õppijal või kooli töötajal ei ole COVID-19 tõendit sh kiirtesti tõendit, peab ta avalikus ruumis kandma maski. Teistel on maski kandmine soovituslik. 

6. Ametikooli õpilaskodusse sisenemisel on kooli töötajal õigus küsida COVID-19 tõendit.

Tegevus haigusnähtude ilmnemisel

7. Haigustunnustega inimesed peavad igal juhul käituma kui potentsiaalselt nakatunud ja viivitamatult isoleeruma. Diagnoosi kinnitamiseks tuleb ühendust võtta perearstiga, kes suunab vajadusel PCR testi tegema.

8. Kui õppijal diagnoositakse koroonaviirusega nakatumine, tuleb sellest teada anda juhtõpetajale ja järgida karantiini jäämise reegleid.  

9. Kui töötajal diagnoositakse koroonaviirusega nakatumine, tuleb sellest teada anda kooli direktorile ja jälgida karantiini jäämise reegleid.

Ametikooli peahoonesse sisenemine

10. Kooli ruumid on jagatud avalikuks ja mitteavalikuks osaks.

11. Kooli avalikud ruumid on koridorid, muuseumi tuba, trepikoda/fuajee. Avalikes ruumides on kõigil soovitatav kanda maski.

12. Mitteavalikud ruumid on kõik teised kooli ruumid sh õpperuumid.

13. Mitteavalikesse ruumidesse tohivad siseneda kooliga seotud inimesed: ametikooli õpilased ja töötajad ning gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe õpilased, kes osalevad kooli ruumes õppetöös.  

Täienduskoolitusel osalemine

14. Kõik koolitusel osalejad peavad tõendama oma nakkusohutust. Selleks esitavad nad kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Ilma tõendita või negatiivse testi tulemuseta koolitusel osaleda ei saa.

 

Reeglite koostamise aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi juhis koolidele ja Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldus nr 305

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf

 

1. Viiruse leviku tõkestamisel on oluline osa selle ennetamisel: vaktsineerida end esimesel võimalusel, kanda nakkusohtlikes olukordades maski, hoida distantsi, nakkuse tuvastamiseks testida ja jälgida hügieenireegleid.

COVID tõendi esitamine ja maski kandmine

2. Kõik töötajad, täiskasvanud õppijad ja külalised peavad olema valmis kooli hoonesse sisenemisel esitama COVID-19 tõendit. 

3. Kui koolitöötajal COVID-19 tõendit ei ole, peab ta valmis olema kiirtestimiseks  üks kord nädalas. Testimise eesmärk on tuvastada nädalase intervalliga testides võimalikke viirusekandjaid kõige tõenäolisemast sihtrühmast ehk vaktsineerimata inimeste seast.

4. Juhtõpetajal on õigus, aga mitte kohustus, küsida COVID-19 tõendi olemasolu oma kursuse õpilastelt. 


5. Kui täiskasvanud õppijal või kooli töötajal ei ole COVID-19 tõendit sh kiirtesti tõendit, peab ta avalikus ruumis kandma maski. Teistel on maski kandmine soovituslik. 

6. Ametikooli õpilaskodusse sisenemisel on kooli töötajal õigus küsida COVID-19 tõendit.

Tegevus haigusnähtude ilmnemisel

7. Haigustunnustega inimesed peavad igal juhul käituma kui potentsiaalselt nakatunud ja viivitamatult isoleeruma. Diagnoosi kinnitamiseks tuleb ühendust võtta perearstiga, kes suunab vajadusel PCR testi tegema.

8. Kui õppijal diagnoositakse koroonaviirusega nakatumine, tuleb sellest teada anda juhtõpetajale ja järgida karantiini jäämise reegleid.  

9. Kui töötajal diagnoositakse koroonaviirusega nakatumine, tuleb sellest teada anda kooli direktorile ja jälgida karantiini jäämise reegleid.

Ametikooli peahoonesse sisenemine

10. Kooli ruumid on jagatud avalikuks ja mitteavalikuks osaks.

11. Kooli avalikud ruumid on koridorid, muuseumi tuba, trepikoda/fuajee. Avalikes ruumides on kõigil soovitatav kanda maski.

12. Mitteavalikud ruumid on kõik teised kooli ruumid sh õpperuumid.

13. Mitteavalikesse ruumidesse tohivad siseneda kooliga seotud inimesed: ametikooli õpilased ja töötajad ning gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe õpilased, kes osalevad kooli ruumes õppetöös.  

Täienduskoolitusel osalemine

14. Kõik koolitusel osalejad peavad tõendama oma nakkusohutust. Selleks esitavad nad kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Ilma tõendita või negatiivse testi tulemuseta koolitusel osaleda ei saa.

 

Reeglite koostamise aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi juhis koolidele ja Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldus nr 305

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf