Rahvusvaheline koostöö

ERASMUS+ 2019-2020

Tänu Erasmus+ programmile saame rikastada Hiiumaa ametikooli õpet ja pakkuda õppijatele, vilistlastele ja õpetajatele võimalust enesearenguks. Välispraktika kogemust ja sellest saadud varjatud kompetentse hinnatakse järjest enam ka töömaailmas.


Projekti 2019-1-EE01-KA116-051464 "Erialaste kutseoskuste arendamine" raames toimusid järgmised õpiränded:

- 30 õppija ja/või vilistlase lühiajaline õpiränne kooli ja/või ettevõtte juures;
- kahe kutseõppuri ja ühe vilistlase ERASMUS Pro õpiränne;
- kahe õpetaja lühiajaline õpiränne kooli ja/või ettevõtte juures;
- võõrustasime kahte töömaailma esindajat – palkmajaehituse spetsialisti Ole Ivar Lierhagen Norrast ja Tricase sadam-muuseumi eestvedajat Carlo Martellat Itaaliast. 

Lähem info õpirännete kohta:
kadi.mustasaar@hak.edu.ee, +372 5280676, Kadi Mustasaar

2018/2019. õa toimunud õpirännete partnerid leiad siit. 

Loe lisaks ERASMUS+ programmi lehel: http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/haridus/

 

 

Projekti 2019-1-EE01-KA116-051464 "Erialaste kutseoskuste arendamine" raames toimusid järgmised õpiränded:

- 30 õppija ja/või vilistlase lühiajaline õpiränne kooli ja/või ettevõtte juures;
- kahe kutseõppuri ja ühe vilistlase ERASMUS Pro õpiränne;
- kahe õpetaja lühiajaline õpiränne kooli ja/või ettevõtte juures;
- võõrustasime kahte töömaailma esindajat – palkmajaehituse spetsialisti Ole Ivar Lierhagen Norrast ja Tricase sadam-muuseumi eestvedajat Carlo Martellat Itaaliast. 

Lähem info õpirännete kohta:
kadi.mustasaar@hak.edu.ee, +372 5280676, Kadi Mustasaar

2018/2019. õa toimunud õpirännete partnerid leiad siit. 


Loe lisaks ERASMUS+ programmi lehel: http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/haridus/