Avatud õpe: Ilutaimede ABC - puud, põõsad ja püsikud aias

Koolituse aeg ja maht: 29.11 ja 01.12.2022 - mai 2023 /                40 ak tundi kontaktõpe + 36 ak tundi e-õpe ja iseseisev töö

Koolituse toimumiskoht: Suuremõisa, Hiiumaa / e-õppe keskkonnad

Koolitaja: Ivari Kandima

Koolituse hind: 132 eurot


Ilutaimede sh ilupuude ja põõsaste praktiline kursus on avatud õppe koolitus Hiiumaa ametikooli maastikuehitaja eriala õppekava baasil. 

Koolitus tervikuna koosneb  neljast pikast koolituspäevast ja õpe toimub maastikuehitajate grupi ME22 tunniplaani alusel. Tunnid toimuvad iga kuu esimesel nädalal Suuremõisa lossi õppeklassides, aias ja pargis. Täpse koolitupäeva info edastame huvilistele hiljemalt kaks nädalat enne kalendrikuu õppesessiooni. Kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks e-õppe materjalid ning ülesanded koolitaja poolt määratud keskkondades.

 

Koolituse ajakava:

  • okaspuud ja -põõsad 10 tundi 29.11.2022 + e-õpe
  • lehtpuud ja -põõsad 10 tundi 01.12.2022
  • püsililled 10 tundi veebruaris 2023 + e-õpe
  • ilupuude ja -põõsaste lõikamine 10 tundi  mais + e-õpe

 

Koolituse läbimisel õppija:

- tunneb ja määrab enamlevinud okaspuid ja -põõsaid

- tunneb ja määrab enamlevinud lehtpuid ja põõsaid

- tunneb mitmeaastased dekoratiivtaimi ja nende hooldusvõtteid

- tunneb heitlehiseid ja igihaljaid puittaimi

- lõikab erinevaid ilupuid- ja põõsaid vastavalt taimede hooldusvajadusele

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja õppesessioonide põhjal valmiva õpimapi esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu. 

 

Ivari Kandima on hinnatud ja mitmekülgne lektor, kelle pikaaegne töökogemus Luua Metsanduskoolis, Kadrioru pargis ja mitmel pool mujal on andnud ülimalt põhjalikud teadmised ja kogemused kogu taimeriigi rikkalikust maailmast. Täna koordineerib Ivari Haideaed OÜ tööd ja hoolitseb sealsete kollektsiooni eest.

 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee

Ilutaimede sh ilupuude ja põõsaste praktiline kursus on avatud õppe koolitus Hiiumaa ametikooli maastikuehitaja eriala õppekava baasil. 

Koolitus tervikuna koosneb  neljast pikast koolituspäevast ja õpe toimub maastikuehitajate grupi ME22 tunniplaani alusel. Tunnid toimuvad iga kuu esimesel nädalal Suuremõisa lossi õppeklassides, aias ja pargis. Täpse koolitupäeva info edastame huvilistele hiljemalt kaks nädalat enne kalendrikuu õppesessiooni. Kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks e-õppe materjalid ning ülesanded koolitaja poolt määratud keskkondades.

 

Koolituse ajakava:

  • okaspuud ja -põõsad 10 tundi 29.11.2022 + e-õpe
  • lehtpuud ja -põõsad 10 tundi 01.12.2022
  • püsililled 10 tundi veebruaris 2023 + e-õpe
  • ilupuude ja -põõsaste lõikamine 10 tundi  mais + e-õpe

 

Koolituse läbimisel õppija:

- tunneb ja määrab enamlevinud okaspuid ja -põõsaid

- tunneb ja määrab enamlevinud lehtpuid ja põõsaid

- tunneb mitmeaastased dekoratiivtaimi ja nende hooldusvõtteid

- tunneb heitlehiseid ja igihaljaid puittaimi

- lõikab erinevaid ilupuid- ja põõsaid vastavalt taimede hooldusvajadusele

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja õppesessioonide põhjal valmiva õpimapi esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu. 

 

Ivari Kandima on hinnatud ja mitmekülgne lektor, kelle pikaaegne töökogemus Luua Metsanduskoolis, Kadrioru pargis ja mitmel pool mujal on andnud ülimalt põhjalikud teadmised ja kogemused kogu taimeriigi rikkalikust maailmast. Täna koordineerib Ivari Haideaed OÜ tööd ja hoolitseb sealsete kollektsiooni eest.

 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee