Uudised

Hiiumaa ametikooli Erasmus+ õpirände hartat pikendati 17. märts kadi

2021. aastal käivitub Erasmus+ programmi uus seitsmeaastane periood. Äsja pikendati Hiiumaa ametikooli kutsehariduse õpirände hartat kuni 2027. aastani.


Omistatud akrediteering on Erasmus+ õpirännete kvaliteedimärk: saame jätkuvalt taotleda õpirändetoetust lihtsustatud korras. Stabiilne rahastamine annab koolile kindlustunde ja võimaluse viia ellu oma rahvusvahelistumise strateegia eesmärke. 

Õpiränne pakub õppijatele, äsja lõpetanutele ja kutseõpetajatele võimalust laiendada silmaringi ning omandada väärtuslikke kogemusi ja oskusi. See võib anda sulle eelise tööintervjuul, aidata teha elus igatsetud kannapöörde või lisada enesekindlust valitud erialal arenemiseks.

Pea kümme aastat on ametikool korraldanud edukaid õpirändeid ja loonud välispartnerite võrgustikku. Tänu sellele saavad välispraktikale minna osalejad kõikidest õppekavarühmadest.

Sel õppeaastal saab õpirändele minna vähemalt 30 õppijat / äsja lõpetanut ja viis ametikooli kutseõpetajat. Kool plaanib jälle võõrustada kahte külalisõpetajat. Oleme optimistlikud, et kõik soovitud õpiränded saavad ka teoks!

 

 

Lähem info: Kadi Mustasaar, välissuhete koordinaator, kadi.mustasaar@hak.edu.ee

Omistatud akrediteering on Erasmus+ õpirännete kvaliteedimärk: saame jätkuvalt taotleda õpirändetoetust lihtsustatud korras. Stabiilne rahastamine annab koolile kindlustunde ja võimaluse viia ellu oma rahvusvahelistumise strateegia eesmärke. 

Õpiränne pakub õppijatele, äsja lõpetanutele ja kutseõpetajatele võimalust laiendada silmaringi ning omandada väärtuslikke kogemusi ja oskusi. See võib anda sulle eelise tööintervjuul, aidata teha elus igatsetud kannapöörde või lisada enesekindlust valitud erialal arenemiseks.

Pea kümme aastat on ametikool korraldanud edukaid õpirändeid ja loonud välispartnerite võrgustikku. Tänu sellele saavad välispraktikale minna osalejad kõikidest õppekavarühmadest.

Sel õppeaastal saab õpirändele minna vähemalt 30 õppijat / äsja lõpetanut ja viis ametikooli kutseõpetajat. Kool plaanib jälle võõrustada kahte külalisõpetajat. Oleme optimistlikud, et kõik soovitud õpiränded saavad ka teoks!


 

 

Lähem info: Kadi Mustasaar, välissuhete koordinaator, kadi.mustasaar@hak.edu.ee