Uudised

Seminar "Suuremõisa – Hiiumaa külastusvärav“ 12.03.2019 07. märts signe

Kutsume kaasa mõtlema! Kuidas saavutada ambitsioonikas eesmärk, et Suuremõisa oleks tõepoolest tuntud kui Hiiumaa külastusvärav?


  • Mida ette võtta ja uutmoodi teha, et Suuremõisa mõisakompleks oleks atraktiivne külastus-, õppimis- ja ettevõtluspiirkond Hiiumaal?
  • Missugune on Suuremõisa kompleksi jätkusuutlikkuse mudel? 
  • Kuidas muuta traditsioonilist lähenemist, et mõisahoone võrdubki kool, sest ideaalis ei pea kool muret tundma turismi ja teenuste arendamise eest? Kes siis peaks?

Praegu täidab Hiiumaa Ametikool ka külastuskeskuse ülesandeid. Ametikooli ja omavalitsuse valdustest on saanud renoveeritud avalik ruum, Hiiumaa külastusvärav, mis pakub laiemat huvi ning kasutusvõimalusi. Suuremõisa on ka hiidlaste jaoks taasavastatud sündmuste paik.

Ametikooli eesmärk on käivitada mõisakompleks tervikliku majandusüksusena, nii et koolil oleksvõimalik pakkuda õpet ja praktikat parimal võimalikul viisil kooli lähedal. Selleks on vaja ettevõtjateleleida ning pakkuda sobivaid ruume ja tegevuskohti mõisakompleksis - lootuses, et tekib sünergiline koostöö ametikooli, omavalitsuse ja ettevõtjate vahel.

Päevakava

10:00 Seminari eesmärgi püstitus – Ivo Eesmaa, Hiiumaa Ametikooli direktor
10:15 Tervitus - Meelis Mereküla, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna nõunik
10:20 Mooste mõisakompleksi lugu - Ulla-Maia Timmo, SA Mooste Mõis juhataja
11:00 Põhikool ja noortekeskus Suuremõisa mõisakompleksis - Antti Leigri, Suuremõisa Lasteaed-põhikooli direktor
11:30 Energiapaus
12:00 Hiiumaa Ametikooli asend Eesti kutseõppeasutuste seas - Signe Leidt, Hiiumaa Ametikooli arendusjuht
12:30 Ajalooliste hoonete majandamine – Jaanus Kiili
13:15 Suuremõisa sihtasutus – Suuremõisa lossikompleksi majandamise uus mudel – Ivo Eesmaa
13:30 Arutelu, sh osavalla tulevikunägemus piirkonna arengust.
14:30 Kokkuvõte ja seminari lõpetamine

Seminari korraldaja on Hiiumaa Ametikool. Korraldajal on õigus vajadusel päevakavas muudatusi teha.

Lisainfo 5175585, Aivi Telvik

  • Mida ette võtta ja uutmoodi teha, et Suuremõisa mõisakompleks oleks atraktiivne külastus-, õppimis- ja ettevõtluspiirkond Hiiumaal?
  • Missugune on Suuremõisa kompleksi jätkusuutlikkuse mudel? 
  • Kuidas muuta traditsioonilist lähenemist, et mõisahoone võrdubki kool, sest ideaalis ei pea kool muret tundma turismi ja teenuste arendamise eest? Kes siis peaks?

Praegu täidab Hiiumaa Ametikool ka külastuskeskuse ülesandeid. Ametikooli ja omavalitsuse valdustest on saanud renoveeritud avalik ruum, Hiiumaa külastusvärav, mis pakub laiemat huvi ning kasutusvõimalusi. Suuremõisa on ka hiidlaste jaoks taasavastatud sündmuste paik.

Ametikooli eesmärk on käivitada mõisakompleks tervikliku majandusüksusena, nii et koolil oleksvõimalik pakkuda õpet ja praktikat parimal võimalikul viisil kooli lähedal. Selleks on vaja ettevõtjateleleida ning pakkuda sobivaid ruume ja tegevuskohti mõisakompleksis - lootuses, et tekib sünergiline koostöö ametikooli, omavalitsuse ja ettevõtjate vahel.

Päevakava

10:00 Seminari eesmärgi püstitus – Ivo Eesmaa, Hiiumaa Ametikooli direktor
10:15 Tervitus - Meelis Mereküla, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna nõunik
10:20 Mooste mõisakompleksi lugu - Ulla-Maia Timmo, SA Mooste Mõis juhataja
11:00 Põhikool ja noortekeskus Suuremõisa mõisakompleksis - Antti Leigri, Suuremõisa Lasteaed-põhikooli direktor
11:30 Energiapaus
12:00 Hiiumaa Ametikooli asend Eesti kutseõppeasutuste seas - Signe Leidt, Hiiumaa Ametikooli arendusjuht
12:30 Ajalooliste hoonete majandamine – Jaanus Kiili
13:15 Suuremõisa sihtasutus – Suuremõisa lossikompleksi majandamise uus mudel – Ivo Eesmaa
13:30 Arutelu, sh osavalla tulevikunägemus piirkonna arengust.
14:30 Kokkuvõte ja seminari lõpetamine

Seminari korraldaja on Hiiumaa Ametikool. Korraldajal on õigus vajadusel päevakavas muudatusi teha.

Lisainfo 5175585, Aivi Telvik