Palgivahetuse algkursus

Koolituse aeg ja maht:                                                                        NB! koolitus lükkub edasi 13.-17.06.2022 /  45 ak tundi 

Koolituse toimumiskoht: Hiiumaa ametikooli palgikoda, Suuremõisa, Hiiumaa

Koolitaja: Ivo Leiaru

Koolituse hind: 300 eurot

REGISTREERUN KOOLITUSELE 


Suvisele palgivahetuse kursusele on oodatud kõik ehitajad ja hoonete omanikud, kellel soov puithoonete renoveerimise, täpsemalt palgivahetuse töödega lähemalt tutvust teha. Kursuse käigus omandatakse algteadmised palkhoonete peamisest kahjustustest ning tehakse läbi hoone palgivahetuse protsess koos hoone tõstmise, kahjustuste eemaldamise ja asendamisega.

Praktilised tööd teostatakse Hilleste külas ning Suuremõisas Hiiumaa ametikooli palgikojas.

 

Koolituse teemad:

- Puithoonete restaureerimise alused

- Kahjustuste hindamine ja töökava koostamine, tööde dokumenteerimine

- Praktilised palgivahetuse- ja ehitustööd (märkimistööd, puitmaterjali valik ja materjali ettevalmistus, hoone tõstmine, varamine, tappimine, proteesimine)

- Tööohutus

 

Õppeprotsessi lõpuks õppija:

- Analüüsib palkhoone kahjustusi, oskab valida palgivahetuse töödeks sobiva materjali

- Teostab juhendamisel ja meeskonnatööna hoone tõstmistöid, samuti tappimise ja varamise töid.

- Mõistab asjakohase dokumenteerimise nõudeid, eesmärki ja olulisust.

- Käsitseb õigesti ja ohutult puitehitiste restaureerimisel kasutatavaid traditsioonilisi ja kaasaegseid töö- ja mõõteriistu.

 

Palgivahetuse algkursuse õppekava aluseks on tasemeõppe õppekava Puitehitiste restauraator, tase 4 Moodul 4 Puitehitiste restaureerimine

Koolitus toimub E-R, uued kuupäevad anname huvilistele teada esimesel võimalusel:

E, kell 12.00-19.00

T-R, ell 9.00-17.00

Grupi suurus: 6-8 osalejat

 

NB! Kaugemalt tulijatele soodne majutus Hiiumaa ametikooli õpilaskodus.

Hiiumaa ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE 

 

Lisainfo telefonil 56907746 ja koolitused@hak.edu.ee

Suvisele palgivahetuse kursusele on oodatud kõik ehitajad ja hoonete omanikud, kellel soov puithoonete renoveerimise, täpsemalt palgivahetuse töödega lähemalt tutvust teha. Kursuse käigus omandatakse algteadmised palkhoonete peamisest kahjustustest ning tehakse läbi hoone palgivahetuse protsess koos hoone tõstmise, kahjustuste eemaldamise ja asendamisega.

Praktilised tööd teostatakse Hilleste külas ning Suuremõisas Hiiumaa ametikooli palgikojas.

 

Koolituse teemad:

- Puithoonete restaureerimise alused

- Kahjustuste hindamine ja töökava koostamine, tööde dokumenteerimine

- Praktilised palgivahetuse- ja ehitustööd (märkimistööd, puitmaterjali valik ja materjali ettevalmistus, hoone tõstmine, varamine, tappimine, proteesimine)

- Tööohutus

 

Õppeprotsessi lõpuks õppija:


- Analüüsib palkhoone kahjustusi, oskab valida palgivahetuse töödeks sobiva materjali

- Teostab juhendamisel ja meeskonnatööna hoone tõstmistöid, samuti tappimise ja varamise töid.

- Mõistab asjakohase dokumenteerimise nõudeid, eesmärki ja olulisust.

- Käsitseb õigesti ja ohutult puitehitiste restaureerimisel kasutatavaid traditsioonilisi ja kaasaegseid töö- ja mõõteriistu.

 

Palgivahetuse algkursuse õppekava aluseks on tasemeõppe õppekava Puitehitiste restauraator, tase 4 Moodul 4 Puitehitiste restaureerimine

Koolitus toimub E-R, uued kuupäevad anname huvilistele teada esimesel võimalusel:

E, kell 12.00-19.00

T-R, ell 9.00-17.00

Grupi suurus: 6-8 osalejat

 

NB! Kaugemalt tulijatele soodne majutus Hiiumaa ametikooli õpilaskodus.

Hiiumaa ametikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE 

 

Lisainfo telefonil 56907746 ja koolitused@hak.edu.ee