Nutiseadmete kasutamine püügiandmete elektrooniliseks esitamiseks

kaks 24 tunnist koolitust: 

I grupp K-R, 15.-17.05,  kl 10.00 - 17.00  

II grupp K-R, 29.-31.05,  kl 10.00 - 17.00    

Toimumiskoht: Suuremõisa loss 

Koolitajad: Tarmo Rajang ja Regina Saar 

Koolitus on tasuta  

Kursusele registreerumine! 

 


Koolituse läbinud õppija:

  • Seadistab nutiseadmes kasutajakonto ja oskab kasutada põhivõtteid oma seadme ja andmete kaitsmiseks. 

  • Oskab nutiseadmes iseseisvalt kasutada püügiandmete esitamise rakendust kaluritele (PERK), sh rakendust oma seadmesse paigaldada, seadistada seda enda vajadustest lähtuvalt, esitada nõutud andmed õigel ajal. 

  • Teab, kuidas saada abi tehniliste või rakenduse kasutamisega seotud muude probleemide korral. 

  • Teab, kuidas esitada andmeid tehnilise rikke ja püügireisi katkestamise korral. 

Eelinfo osalejatele teadmiseks

1) koolitusele võta kaasa oma nutiseade;

2) enne koolitust taotleda PERK-i kasutajaõigused (vajalikud on kasutajanimi ja parool sisselogimiseks). See võimaldab juba koolituse käigus ära teha iga kasutaja enda vajadustest lähtuvad eelseadistused. Vastavad taotlused (taotluse vorm PTA kodulehel) saab saata digiallkirjastatult e-postiga (tamara.kollamets@pta.agri.ee, tel 462 2032 / 5689 3996) või paberkandjal viia Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna Hiiumaa esindusse Kärdlas, Leigri väljak 5.  

Koolitus on tasuta! Tasuta koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine." 

Kursusele registreerumine! 

 

Lisainfo: telefonil 5037971 või kirjutada meiliaadressil koolitused@hak.edu.ee  

Koolituse läbinud õppija:

  • Seadistab nutiseadmes kasutajakonto ja oskab kasutada põhivõtteid oma seadme ja andmete kaitsmiseks. 

  • Oskab nutiseadmes iseseisvalt kasutada püügiandmete esitamise rakendust kaluritele (PERK), sh rakendust oma seadmesse paigaldada, seadistada seda enda vajadustest lähtuvalt, esitada nõutud andmed õigel ajal. 

  • Teab, kuidas saada abi tehniliste või rakenduse kasutamisega seotud muude probleemide korral. 

  • Teab, kuidas esitada andmeid tehnilise rikke ja püügireisi katkestamise korral. 

Eelinfo osalejatele teadmiseks

1) koolitusele võta kaasa oma nutiseade;

2) enne koolitust taotleda PERK-i kasutajaõigused (vajalikud on kasutajanimi ja parool sisselogimiseks). See võimaldab juba koolituse käigus ära teha iga kasutaja enda vajadustest lähtuvad eelseadistused. Vastavad taotlused (taotluse vorm PTA kodulehel) saab saata digiallkirjastatult e-postiga (tamara.kollamets@pta.agri.ee, tel 462 2032 / 5689 3996) või paberkandjal viia Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna Hiiumaa esindusse Kärdlas, Leigri väljak 5.  

Koolitus on tasuta! Tasuta koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine." 

Kursusele registreerumine! 

 

Lisainfo: telefonil 5037971 või kirjutada meiliaadressil koolitused@hak.edu.ee