Joonestamise alused - traditsioonilised töövõtted ja sissejuhatus AutoCADi

Koolituse aeg ja maht: 4. nov. 2022 - 31. märts 2023 /            45 ak tundi kontaktõpe + 10 ak tundi e-õpe ja iseseisev töö

Koolituse toimumiskoht: Suuremõisa, Hiiumaa / e-õppe keskkonnad

Koolitaja: Ain Jepišov, Heiki Mürk

Koolituse hind: 110 eurot


Joonestamise aluste kursus on avatud õppe koolitus Hiiumaa ametikooli maastikuehitaja eriala õppekava baasil. 

Koolitus tervikuna jaguneb kuuele õppesessioonile ja õpe toimub maastikuehitajate grupi ME22 tunniplaani alusel. Tunnid toimuvad iga kuu esimesel nädalal reedeti Suuremõisa lossi õppeklassides. Täpse koolitupäeva info edastame huvilistele hiljemalt kaks nädalat enne kalendrikuu õppesessiooni. Kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks e-õppe materjalid ning ülesanded koolitaja poolt määratud keskkondades.

Koolituse käigus saad ruumilist mõtlemist, jooniste koostamise ja lugemise oskust harjutada kasutades nii traditsioonilisi joonestus- ja visandamisvõtteid paberil kui tehes tutvust mitmekülgse joonestusprogrammiga AutoCAD. Kogenud juhendajate abiga töötad läbi objektide kolmvaated, ristisomeetria, perspektiivi kujutamise võtted, erinevad mõõtkavad jm baasmõisted ja töövõtted.

 

Koolituse ajakava:

 • 4. november 2022 - Joonestamise alused / Ain Jepišov, 5 ak tundi
 • 2. detsember 2022 - Joonestamise alused / Ain Jepišov, 5 ak tundi + e-õpe
 • 6. jaanuar 2023 - Joonestamise alused / Ain Jepišov, 5 ak tundi + e-õpe
 • 3. veebruar 2023 - Joonestamise alused / Ain Jepišov, 5 ak tundi + CAD joonestamine / Heiki Mürk, 5 ak tundi  
 • 3. märts 2023 - Joonestamise alused / Ain Jepišov, 5 ak tundi + CAD joonestamine / Heiki Mürk, 5 ak tundi
 • 31. märts 2023 - Joonestamise alused / Ain Jepišov, 5 ak tundi + CAD joonestamine / Heiki Mürk, 5 ak tundi

 

Koolituse läbimisel õppija:

- tunneb jooniste vormistamise norme ja reegleid

- joonestab etteantud objekti detaili
ristprojektsioonis järgides mõõtkava,
kasutades asjakohaseid kujutamisvõtteid ja
tähistusi

- valdab peamisi 2D ja 3D kujundite baasil jooniste, lõigete ja sõlmede genereerimise töövõtteid programmis AutoCAD

- valmistab joonised ette trüki- ja esitlusfailiks

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja õppesessioonide põhjal valmiva õpimapi esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu. 

 

 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee

 

 

Joonestamise aluste kursus on avatud õppe koolitus Hiiumaa ametikooli maastikuehitaja eriala õppekava baasil. 

Koolitus tervikuna jaguneb kuuele õppesessioonile ja õpe toimub maastikuehitajate grupi ME22 tunniplaani alusel. Tunnid toimuvad iga kuu esimesel nädalal reedeti Suuremõisa lossi õppeklassides. Täpse koolitupäeva info edastame huvilistele hiljemalt kaks nädalat enne kalendrikuu õppesessiooni. Kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks e-õppe materjalid ning ülesanded koolitaja poolt määratud keskkondades.

Koolituse käigus saad ruumilist mõtlemist, jooniste koostamise ja lugemise oskust harjutada kasutades nii traditsioonilisi joonestus- ja visandamisvõtteid paberil kui tehes tutvust mitmekülgse joonestusprogrammiga AutoCAD. Kogenud juhendajate abiga töötad läbi objektide kolmvaated, ristisomeetria, perspektiivi kujutamise võtted, erinevad mõõtkavad jm baasmõisted ja töövõtted.

 

Koolituse ajakava:

 • 4. november 2022 - Joonestamise alused / Ain Jepišov, 5 ak tundi
 • 2. detsember 2022 - Joonestamise alused / Ain Jepišov, 5 ak tundi + e-õpe
 • 6. jaanuar 2023 - Joonestamise alused / Ain Jepišov, 5 ak tundi + e-õpe
 • 3. veebruar 2023 - Joonestamise alused / Ain Jepišov, 5 ak tundi + CAD joonestamine / Heiki Mürk, 5 ak tundi  
 • 3. märts 2023 - Joonestamise alused / Ain Jepišov, 5 ak tundi + CAD joonestamine / Heiki Mürk, 5 ak tundi
 • 31. märts 2023 - Joonestamise alused / Ain Jepišov, 5 ak tundi + CAD joonestamine / Heiki Mürk, 5 ak tundi

 

Koolituse läbimisel õppija:

- tunneb jooniste vormistamise norme ja reegleid

- joonestab etteantud objekti detaili
ristprojektsioonis järgides mõõtkava,
kasutades asjakohaseid kujutamisvõtteid ja
tähistusi

- valdab peamisi 2D ja 3D kujundite baasil jooniste, lõigete ja sõlmede genereerimise töövõtteid programmis AutoCAD

- valmistab joonised ette trüki- ja esitlusfailiks

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja õppesessioonide põhjal valmiva õpimapi esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu. 

 

 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee