Floristi baaskursus I - floristi töö alused ja peamised esitlusviisid

Koolituse aeg ja maht: K-L 29.09-02.10.2021 /  40 ak tundi 

Koolituse toimumiskoht: Suuremõisa loss, Hiiumaa /           e-õppe keskkond Moodle

Koolitajad: Hebe-Kai Kann, Tarmo Noormets, Anneli Sadam, Anu Juhe

Koolituse hind: 100 eurot


Floristi baaskursus on avatud õppe koolitus Hiiumaa ametikooli floristi eriala õppekava baasil. 

Koolitus tervikuna koosneb 11 õppesessionist ja õpe toimub õppegrupi F21 tunniplaani alusel september 2021 - august 2022. Tunnid toimuvad Suuremõisa lossi praktilise õppe klassides, lossi aias ja pargis, erinevates asutustes kohapeal ja vajadusel ka e-õppe keskkondades. Tunniplaani kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks e-õppe materjalid.

 

Koolituse sisu:

SEPTEMBER 2021

Sissejuhatus erialasse - õppetöö korraldus ja õppevahendid

Inspiratsioon ja materjalid floristi töös - lilleseade demo

Lilleseade individuaalselt ja ühisloomena - spiraalkimp ja kompositsioon karkassil

Botaanika alused

Esmaabi

 

Kõiki õppesessioone läbib Floristi õppekava Moodul 3. Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine

- praktilise töö planeerimine ja visualiseerimine

- taimmaterjali ettevalmistus ja materjali mahtude planeerimine

- kompositsiooni alused

- lilleseadete praktiline valmistamine vastavalt lähteülesandele sh lilleseade tehnikad ja töövõtted

 

Koolituse ajakava septembri õppenädalal:

29.09.2021

8.15-10.45 sissejuhatus erialasse, lilleseade demo

11.00-12.30 kursuse e-õppe keskkonnad, infokanalid ja suhtlus kooliga

12.30-13.15 lõuna 45 min

13.15-17.15 sissejuhatus erialasse, asjaajamise alused ja töökeskkonnaoutus

30.09.2021

8.15-12.30 praktilised lilleseade  ja ruumi dekoreerimise tööd

12.30-13.15 lõuna 45 min

13.15-14.45 sissejuhatus erialasse - praktikakogemused floristika ettevõtetes

15.00-17.15 praktilised lilleseade  ja ruumi dekoreerimise tööd

01.10.2021

8.15-12.30 praktilised lilleseade  ja ruumi dekoreerimise tööd

12.30-13.15 lõuna 45 min

13.15-17.15 praktilised lilleseade  ja ruumi dekoreerimise tööd

02.10.2021

8.15-11.30 botaanika

11.45-12.30 esmaabi

12.30-13.15 lõuna 45 min

13.15-17.15 esmaabi

 

Koolituse õpiväljundid:

- õppija tunneb floristi töö olemust ja peamisi tööülesandeid

- õppija loob lilleseadeid sh dekoreerib ruumi väärindades hooajalist loodulikku materjali loovalt ja sündmuse eripära arvestades

- õppija osaleb meeskonnatöös ja arvestab töötervishoiu ning esmaabi reegleid lõikeriistade ning sidumisvahendite kasutamisel

- õppija koostab pildimaterjali ja kirjaliku analüüsiga kokkuvõtte õppeprotsessist

 

Soovi korral on võimalik eelregistreerida kõikidele floristi eriala õppeaasta õppesessioonidele või vastupidi - osaleda vaid üksikutel teematilistel õppepäevadel (näiteks pulmafloristika vm). Selleks tutvu F21 kursuse õppegraafikuga, kus näha õppesessioonid igas kalendrikuus. Iga õppesessiooni täpsem materjalivalik, ülesehitus ja hind sõltub hooajast, erinevatest koostööprojektidest/üritustest ja kinnitatakse orienteeruvalt 2 nädalat enne õppetöö algust. Õppesessiooni täpse sisu kohta saab infot nii koolituste üldaadressilt kui floristi eriala juhtõpetajalt Hebe-Kai Kannult aadressil hebekai@hak.edu.ee.

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja õppesessioonide põhjal valmiva õpimapi esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu. 

 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee

 

 

Floristi baaskursus on avatud õppe koolitus Hiiumaa ametikooli floristi eriala õppekava baasil. 

Koolitus tervikuna koosneb 11 õppesessionist ja õpe toimub õppegrupi F21 tunniplaani alusel september 2021 - august 2022. Tunnid toimuvad Suuremõisa lossi praktilise õppe klassides, lossi aias ja pargis, erinevates asutustes kohapeal ja vajadusel ka e-õppe keskkondades. Tunniplaani kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks e-õppe materjalid.

 

Koolituse sisu:

SEPTEMBER 2021

Sissejuhatus erialasse - õppetöö korraldus ja õppevahendid

Inspiratsioon ja materjalid floristi töös - lilleseade demo

Lilleseade individuaalselt ja ühisloomena - spiraalkimp ja kompositsioon karkassil


Botaanika alused

Esmaabi

 

Kõiki õppesessioone läbib Floristi õppekava Moodul 3. Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine

- praktilise töö planeerimine ja visualiseerimine

- taimmaterjali ettevalmistus ja materjali mahtude planeerimine

- kompositsiooni alused

- lilleseadete praktiline valmistamine vastavalt lähteülesandele sh lilleseade tehnikad ja töövõtted

 

Koolituse ajakava septembri õppenädalal:

29.09.2021

8.15-10.45 sissejuhatus erialasse, lilleseade demo

11.00-12.30 kursuse e-õppe keskkonnad, infokanalid ja suhtlus kooliga

12.30-13.15 lõuna 45 min

13.15-17.15 sissejuhatus erialasse, asjaajamise alused ja töökeskkonnaoutus

30.09.2021

8.15-12.30 praktilised lilleseade  ja ruumi dekoreerimise tööd

12.30-13.15 lõuna 45 min

13.15-14.45 sissejuhatus erialasse - praktikakogemused floristika ettevõtetes

15.00-17.15 praktilised lilleseade  ja ruumi dekoreerimise tööd

01.10.2021

8.15-12.30 praktilised lilleseade  ja ruumi dekoreerimise tööd

12.30-13.15 lõuna 45 min

13.15-17.15 praktilised lilleseade  ja ruumi dekoreerimise tööd

02.10.2021

8.15-11.30 botaanika

11.45-12.30 esmaabi

12.30-13.15 lõuna 45 min

13.15-17.15 esmaabi

 

Koolituse õpiväljundid:

- õppija tunneb floristi töö olemust ja peamisi tööülesandeid

- õppija loob lilleseadeid sh dekoreerib ruumi väärindades hooajalist loodulikku materjali loovalt ja sündmuse eripära arvestades

- õppija osaleb meeskonnatöös ja arvestab töötervishoiu ning esmaabi reegleid lõikeriistade ning sidumisvahendite kasutamisel

- õppija koostab pildimaterjali ja kirjaliku analüüsiga kokkuvõtte õppeprotsessist

 

Soovi korral on võimalik eelregistreerida kõikidele floristi eriala õppeaasta õppesessioonidele või vastupidi - osaleda vaid üksikutel teematilistel õppepäevadel (näiteks pulmafloristika vm). Selleks tutvu F21 kursuse õppegraafikuga, kus näha õppesessioonid igas kalendrikuus. Iga õppesessiooni täpsem materjalivalik, ülesehitus ja hind sõltub hooajast, erinevatest koostööprojektidest/üritustest ja kinnitatakse orienteeruvalt 2 nädalat enne õppetöö algust. Õppesessiooni täpse sisu kohta saab infot nii koolituste üldaadressilt kui floristi eriala juhtõpetajalt Hebe-Kai Kannult aadressil hebekai@hak.edu.ee.

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine ja õppesessioonide põhjal valmiva õpimapi esitlemine koolitaja määratud kanali kaudu. 

 

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee