Avatud õpe: Väikeaia kujundamine

Koolituse aeg: 12.-13.12.2023 + 2 päeva veebruaris 2024

Koolituse maht: 40 ak tundi kontaktõpe + 15 ak tundi e-õpe ja iseseisev töö

Koolituse toimumiskoht: Suuremõisa loss, Hiiumaa /           e-õppe keskkonnad

Koolitaja: Loona Piho

Koolituse hind: 144 eurot (KM ei lisandu)

Registreerun kursusele!


Koolitus on avatud õppe kursus Hiiumaa ametikooli maastikuehitaja, tase 3 eriala õppekava baasil. 

Kursus tervikuna koosneb  neljast koolituspäevast ja õpe toimub maastikuehitajate grupi ME23 tunniplaani alusel. Tunnid toimuvad Suuremõisa lossis. Kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks e-õppe materjalid ning ülesanded koolitaja poolt määratud keskkondades.

 

Koolituse ajakava:

  • T, 12.12.2023 kell 8.15-17.15  (10 ak tundi)
  • K, 13.12.2023 kell 8.15-17.15  (10 ak tundi)
  • iseseisev töö ja e-õppe ülesanded
  • Veebruar 2024  (20 ak tundi)

 

Koolituse läbimisel õppija:

1. Vormistab krundi alusplaani sh tunneb mõõtkava ja tingmärkide kasutamise printsiipe alusplaanidel.

2. Kasutab erialakirjandust ja usaldusväärseid digitaalseid teabeallikaid sobivate taimekoosluste valimisel.

3. Tunneb erinevaid mustreid ja kujundusvõtteid taimestiku ja objektide visualiseerimiseks aiaplaanil.

4. Koostab juhendamisel väikeaia eskiisplaani.

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine.

 

Koolitaja Loona Piho (end. Pôtter)  on väikeaedade kujundamisele ja rajamisele spetsialiseerunud ettevôtte Sipelga Aiakujundus OÜ eestvedaja ja töötanud Hiiumaa Ametikooli maastikuehituse eriala juhtõpetajana ning aianduserialade kutseõpetajana. Ta on paljude eraaedade haljastus- ja kujundusprojektide autor ning rajamistööde projektijuht, avaldanud erialaseid artikleid Eesti aiaajakirjades ning andnud välja raamatu „Üle vee. Tiigid, ojad ja sillad koduaias“.

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee

 

 

Koolitus on avatud õppe kursus Hiiumaa ametikooli maastikuehitaja, tase 3 eriala õppekava baasil. 

Kursus tervikuna koosneb  neljast koolituspäevast ja õpe toimub maastikuehitajate grupi ME23 tunniplaani alusel. Tunnid toimuvad Suuremõisa lossis. Kontakttundidele lisanduvad õppija toetamiseks e-õppe materjalid ning ülesanded koolitaja poolt määratud keskkondades.

 

Koolituse ajakava:

  • T, 12.12.2023 kell 8.15-17.15  (10 ak tundi)
  • K, 13.12.2023 kell 8.15-17.15  (10 ak tundi)
  • iseseisev töö ja e-õppe ülesanded
  • Veebruar 2024  (20 ak tundi)

 

Koolituse läbimisel õppija:

1. Vormistab krundi alusplaani sh tunneb mõõtkava ja tingmärkide kasutamise printsiipe alusplaanidel.

2. Kasutab erialakirjandust ja usaldusväärseid digitaalseid teabeallikaid sobivate taimekoosluste valimisel.

3. Tunneb erinevaid mustreid ja kujundusvõtteid taimestiku ja objektide visualiseerimiseks aiaplaanil.

4. Koostab juhendamisel väikeaia eskiisplaani.

Kursuse läbimise eelduseks on kõigi arvestuslike ülesannete sooritamine.

 

Koolitaja Loona Piho (end. Pôtter)  on väikeaedade kujundamisele ja rajamisele spetsialiseerunud ettevôtte Sipelga Aiakujundus OÜ eestvedaja ja töötanud Hiiumaa Ametikooli maastikuehituse eriala juhtõpetajana ning aianduserialade kutseõpetajana. Ta on paljude eraaedade haljastus- ja kujundusprojektide autor ning rajamistööde projektijuht, avaldanud erialaseid artikleid Eesti aiaajakirjades ning andnud välja raamatu „Üle vee. Tiigid, ojad ja sillad koduaias“.

Registreerun kursusele!

Lisainfo telefonil 56907746 või aadressil koolitused@hak.edu.ee