Õpilasesindus


Õpilasesindus on Hiiumaa Ametikooli õpilasi esindav kogu. Õpilasesinduse peamisteks ülesanneteks on õppijate õiguste ja huvide kaitsmine ning koolielu edendamine, õpilaste aktiivuse ja motivatsiooni tõstmine ning kooli omanäolisemaks muutmine.

Hiiumaa Ametikooli õpilasesindusel on õigus esindada kooli õpilaste huvisid teistes organisatsioonides, algatada projekte, korraldada erinevaid sündmusi ning valida enda seast esindaja, kes osaleb kooli nõukogus.

Igal sügisel kutsub kooli direktor kokku õppijate esindajad igast õppegrupist, kes valivad oma esindaja kooli nõukogusse.

Õpilasesindus on Hiiumaa Ametikooli õpilasi esindav kogu. Õpilasesinduse peamisteks ülesanneteks on õppijate õiguste ja huvide kaitsmine ning koolielu edendamine, õpilaste aktiivuse ja motivatsiooni tõstmine ning kooli omanäolisemaks muutmine.

Hiiumaa Ametikooli õpilasesindusel on õigus esindada kooli õpilaste huvisid teistes organisatsioonides, algatada projekte, korraldada erinevaid sündmusi ning valida enda seast esindaja, kes osaleb kooli nõukogus.

Igal sügisel kutsub kooli direktor kokku õppijate esindajad igast õppegrupist, kes valivad oma esindaja kooli nõukogusse.