Projektid

Suuremõisa pargi rekonstrueerimine


LOE SIIT Kristiina Hellströmi kokkuvõtet pargi rekonstrueerimise projektist (lisatud projekti joonis)
SUUREMÕISA PARGI infovoldik (PDF versioon)

Suuremõisa pargi rekonstrueerimine

Hiiumaa Ametikooli hallataval Suuremõisa pargi alal (Tagapargis) tehakse raie- ja istututustöid perioodil 11. jaanuar – 30. mai 2016 vastavalt Suuremõisa pargi rekonstrueerimise põhiprojektile.

Töid rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus looduskaitse programmi alt (KIK-i projekt nr 10526: Suuremõisa pargi rekonstrueerimine)
Tehtavad tööd on surnud, haigete ja ohtlike puude raie ja äravedu, puude hoolduslõikus, kändude freesimine ning puude ja põõsaste istutamine.
Tööde teostaja on hanke võitnud Pärnu pereettevõte Kuusk AE OÜ. Ettevõte tegeleb igapäevaselt pargi- ja tänavapuude hooldusega, ohtlike puude raiega ning ka puude ja põõsaste istutamisega. Arboristiteenust pakutakse aastast 2008.  http://www.kuuseaiand.ee
Tööde järelevalvet teeb rekonstrueerimisprojekti autor, maastikuarhitekt
Kristiina Hellström.

Projektil on Keskkonnaameti kooskõlastus 03.04.2014 nr HLS 14-4/14/5431-2 ja Muinsuskaitseameti kooskõlastus  04.04.2014 nr 22324.
Küsimustega võite pöörduda Kristiina Hellströmi poole, tel51942047  Kristiina.Hellstrom@mail.ee

Raietööd Suuremõisa Tagapargis, fotod: Kristiina Hellström

LOE SIIT Kristiina Hellströmi kokkuvõtet pargi rekonstrueerimise projektist (lisatud projekti joonis)
SUUREMÕISA PARGI infovoldik (PDF versioon)

Suuremõisa pargi rekonstrueerimine

Hiiumaa Ametikooli hallataval Suuremõisa pargi alal (Tagapargis) tehakse raie- ja istututustöid perioodil 11. jaanuar – 30. mai 2016 vastavalt Suuremõisa pargi rekonstrueerimise põhiprojektile.

Töid rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus looduskaitse programmi alt (KIK-i projekt nr 10526: Suuremõisa pargi rekonstrueerimine)
Tehtavad tööd on surnud, haigete ja ohtlike puude raie ja äravedu, puude hoolduslõikus, kändude freesimine ning puude ja põõsaste istutamine.
Tööde teostaja on hanke võitnud Pärnu pereettevõte Kuusk AE OÜ. Ettevõte tegeleb igapäevaselt pargi- ja tänavapuude hooldusega, ohtlike puude raiega ning ka puude ja põõsaste istutamisega. Arboristiteenust pakutakse aastast 2008.  http://www.kuuseaiand.ee
Tööde järelevalvet teeb rekonstrueerimisprojekti autor, maastikuarhitekt
Kristiina Hellström.

Projektil on Keskkonnaameti kooskõlastus 03.04.2014 nr HLS 14-4/14/5431-2 ja Muinsuskaitseameti kooskõlastus  04.04.2014 nr 22324.
Küsimustega võite pöörduda Kristiina Hellströmi poole, tel51942047  Kristiina.Hellstrom@mail.ee

Raietööd Suuremõisa Tagapargis, fotod: Kristiina Hellström