Projektid

Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine


Hiiumaa Ametikool esitas 25. juunil 2013 EMP Finantsmehhanismi 2009-2014 mõisakoolide programmile taotluse projekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ läbiviimiseks. Taotluse esitamisele eelnes poolteist aastat kestnud töö, millesse olid kaasatud nii ametikooli töötajad kui Hiiumaa kogukonna esindajad. Septembris 2013 saime vastuse, et kooli projektitaotlus on rahuldatud.
Projektiga nähakse ette restaureerimistööd ja sisustamine Suuremõisa mõisa peahoones, suurendades oluliselt hoone kasutusvõimalusi, atraktiivsust  ja sobivust õpi-, töö- ja külastuskeskkonnale esitatavatele nõuetele. Projekti alguskuupäev oli 01.11.2013 ja valmimise  tähtaeg algselt 31.12.2015, hiljem pikendatud kuni 31.03.2016.

Kui esialgu oli plaanis restaureerida kogu loss nii seest kui väljast, selgus märtsis 2014 läbiviidud ehitushanke käigus, et eraldatud toetusest selleks kõigeks ei piisa. Kuna lisaraha ei olnud võimalik saada, tuli vähendada tööde mahtu. Riigi Kinnisvara AS viis läbi ka teise ehitushanke, mille tulemusena sõlmiti Hiiumaa Ametikooli ja AS EBC Ehitus vahel leping lossi osaliseks restaureerimiseks. Ehitustööd Suuremõisa mõisa peahoones algasid septembris 2014.

Muidugi peitis muinsuskaitse all olev pika ajalooga loss endas üllatusi. Neid jagus lossi uurijatele-ajaloolastele,  muinsuskaitsjaile, ehitajatele-restauraatoritele ning kõigile neilegi, keda lihtsalt on huvitanud, kuidas lossiruumid uue ilme saavad. Eriti võib esile tuua seinamaalingute leide vanemast viimistluskihist, uhket valikut endisaegsetest tapeetidest, uut infot lossi ehitamisel kasutatud konstruktsioonilistest lahendustest jm. Lossi restaureerimisel on abiks olnud tulevased restauraatorid Hiiumaa Ametikoolist ning tudengid Eesti, Norra, Rootsi ja Soome kunstikõrgkoolidest.

Seekordsete restaureerimistööde käigus keskenduti siseseinte, lagede ja põrandate restaureerimisele. Nende tööde tegemise eelduseks oli muu hulgas kogu hoone elektrisüsteemi väljavahetamine, sundventilatsiooni paigaldamine osadesse soklikorruse klassidesse, tualettidesse ning garderoobi, aja jooksul vajunud konstruktsioonide tugevdamine, tualettruumide ning garderoobi ehitamine, kaldtee ja lifti ehitamine, toitlustustiiva uuest ruumilahendusest tulenevad tööd jmt. Käesolevas etapis restaureeriti söögisaali laemaal ning konserveeriti jahisaali laemaal (mõlemad on kunstimälestised). Peasaali lae restaureerimine jääb ootama lisaraha. Tulevikku lükkuvad ka peatrepi ning siseuste restaureerimine ning kõik välistööd.

Suuremõisa mõisa restaureerimise projekti koostas Dagopen OÜ. Restaureerimise ajal teeb muinsuskaitselist ja omanikujärelevalvet Keskkonnaprojekt OÜ. Pidevat koostööd teeme Muinsuskaitse Ameti ja Kultuuriministeeriumi esindajatega. Hiiumaa Ametikooli poolt on projektijuhiks Kati Kukk.

Projekti toetab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2009–2014 programm „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“. Algselt oli nimetuses kasutusel  „EMP Finantsmehhanism“, see asendati sõnaühendiga „EMP toetus“. Selle programmi peamiseks eesmärgiks on kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine tulevastele põlvedele ja sellele avaliku juurdepääsu tagamine. Vastavalt lepingule on programmi rakendusüksuseks Eestis Kultuuriministeerium. Lisaks EMP toetusele toetavad projekti elluviimist ka Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ja projekti partner Pühalepa Vallavalitsus.

Projekti kogumaksumuseks on 1175,8 tuhat eurot, millest EMP programm katab 999,4 tuhat eurot, HTM 168,9 tuhat eurot ja Pühalepa Vald 7,5 tuhat eurot.

Uudised:
31.03.2016. ERR uudis Aktuaalses Kaameras http://uudised.err.ee/v/5cbd5c3f-8354-47cf-b675-ee5aac2d69ed
29.03.2016. Pressiteade: Suuremõisa lossi etapiviisiline restaureerimine
18.02.2016. Teade pakkumuste tagasilükkamise kohta
22.12.2015. Uute valgustite tarne ja paigalduse hange ja hankeleping
16.12.2015. Teade 12 tuletõkkeukse hanke kohta
13.10.2015. Valgustite tarne ja paigaldamise hanke tulemused
09.10.2015. Teade ajalooliste tapeetidega seotud lisatööde kohta
11.09.2015. „Tudengid maalingute kallal skalpellidega“, Hiiu Leht 11.09.2015
31.08.2015. Teade valgustite tarne ja paigalduse hanke kohta
02.05.2015. ERR Eesti Televisioon "Maahommik" Suuremõisa lossi teemal minutitel 12.35-23.55.
19.03.2015. "Suuremõisa tapeetide imetabane ilu" MTÜ Hiidlaste Koostöökogu www.kogu.hiiumaa.ee
17.03.2015. "Suuremõisa loss on restaurerijatele pakkunud nii  mõnegi üllatava leiu" www.eestielu.ee
19.02.2015."Suuremõisa mõisas algasid saali lagede restaureerimis- konserveerimistööd" www.hiiumaa.ee
19.02.2015."Suuremõisa mõisas algasid saali lagede restaureerimis-konserveerimistööd" www.hiiumaa.ee 
23.09.2014. Ehitustööde algus Suuremõisa lossis.
29.08.2014. Ehitusleping sõlmitud.
08.08.2014. Restaureerimistööde järelvalve leping sõlmitud.
08.07.2014. Teade restaureerimistööde ja järelvalve hanke kohta.
06.06.2014. Teade ehitushanke kohta.
23.04.2014. Teade ehitustööde kordushanke korraldamise lepingu sõlmimise kohta.
21.04.2014. Teade ehitushankes esitatud kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta.
10.03.2014. Teade ehitushanke kohta.
29.01.2014. Teade ehitushanke korraldamise lepingu sõlmimise kohta
12.12.2013. Suuremõisa lossi päev

Hiiumaa Ametikool esitas 25. juunil 2013 EMP Finantsmehhanismi 2009-2014 mõisakoolide programmile taotluse projekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ läbiviimiseks. Taotluse esitamisele eelnes poolteist aastat kestnud töö, millesse olid kaasatud nii ametikooli töötajad kui Hiiumaa kogukonna esindajad. Septembris 2013 saime vastuse, et kooli projektitaotlus on rahuldatud.
Projektiga nähakse ette restaureerimistööd ja sisustamine Suuremõisa mõisa peahoones, suurendades oluliselt hoone kasutusvõimalusi, atraktiivsust  ja sobivust õpi-, töö- ja külastuskeskkonnale esitatavatele nõuetele. Projekti alguskuupäev oli 01.11.2013 ja valmimise  tähtaeg algselt 31.12.2015, hiljem pikendatud kuni 31.03.2016.

Kui esialgu oli plaanis restaureerida kogu loss nii seest kui väljast, selgus märtsis 2014 läbiviidud ehitushanke käigus, et eraldatud toetusest selleks kõigeks ei piisa. Kuna lisaraha ei olnud võimalik saada, tuli vähendada tööde mahtu. Riigi Kinnisvara AS viis läbi ka teise ehitushanke, mille tulemusena sõlmiti Hiiumaa Ametikooli ja AS EBC Ehitus vahel leping lossi osaliseks restaureerimiseks. Ehitustööd Suuremõisa mõisa peahoones algasid septembris 2014.

Muidugi peitis muinsuskaitse all olev pika ajalooga loss endas üllatusi. Neid jagus lossi uurijatele-ajaloolastele,  muinsuskaitsjaile, ehitajatele-restauraatoritele ning kõigile neilegi, keda lihtsalt on huvitanud, kuidas lossiruumid uue ilme saavad. Eriti võib esile tuua seinamaalingute leide vanemast viimistluskihist, uhket valikut endisaegsetest tapeetidest, uut infot lossi ehitamisel kasutatud konstruktsioonilistest lahendustest jm. Lossi restaureerimisel on abiks olnud tulevased restauraatorid Hiiumaa Ametikoolist ning tudengid Eesti, Norra, Rootsi ja Soome kunstikõrgkoolidest.

Seekordsete restaureerimistööde käigus keskenduti siseseinte, lagede ja põrandate restaureerimisele. Nende tööde tegemise eelduseks oli muu hulgas kogu hoone elektrisüsteemi väljavahetamine, sundventilatsiooni paigaldamine osadesse soklikorruse klassidesse, tualettidesse ning garderoobi, aja jooksul vajunud konstruktsioonide tugevdamine, tualettruumide ning garderoobi ehitamine, kaldtee ja lifti ehitamine, toitlustustiiva uuest ruumilahendusest tulenevad tööd jmt. Käesolevas etapis restaureeriti söögisaali laemaal ning konserveeriti jahisaali laemaal (mõlemad on kunstimälestised). Peasaali lae restaureerimine jääb ootama lisaraha. Tulevikku lükkuvad ka peatrepi ning siseuste restaureerimine ning kõik välistööd.

Suuremõisa mõisa restaureerimise projekti koostas Dagopen OÜ. Restaureerimise ajal teeb muinsuskaitselist ja omanikujärelevalvet Keskkonnaprojekt OÜ. Pidevat koostööd teeme Muinsuskaitse Ameti ja Kultuuriministeeriumi esindajatega. Hiiumaa Ametikooli poolt on projektijuhiks Kati Kukk.

Projekti toetab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2009–2014 programm „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“. Algselt oli nimetuses kasutusel  „EMP Finantsmehhanism“, see asendati sõnaühendiga „EMP toetus“. Selle programmi peamiseks eesmärgiks on kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine tulevastele põlvedele ja sellele avaliku juurdepääsu tagamine. Vastavalt lepingule on programmi rakendusüksuseks Eestis Kultuuriministeerium. Lisaks EMP toetusele toetavad projekti elluviimist ka Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ja projekti partner Pühalepa Vallavalitsus.

Projekti kogumaksumuseks on 1175,8 tuhat eurot, millest EMP programm katab 999,4 tuhat eurot, HTM 168,9 tuhat eurot ja Pühalepa Vald 7,5 tuhat eurot.

Uudised:
31.03.2016. ERR uudis Aktuaalses Kaameras http://uudised.err.ee/v/5cbd5c3f-8354-47cf-b675-ee5aac2d69ed
29.03.2016. Pressiteade: Suuremõisa lossi etapiviisiline restaureerimine
18.02.2016. Teade pakkumuste tagasilükkamise kohta
22.12.2015. Uute valgustite tarne ja paigalduse hange ja hankeleping
16.12.2015. Teade 12 tuletõkkeukse hanke kohta
13.10.2015. Valgustite tarne ja paigaldamise hanke tulemused
09.10.2015. Teade ajalooliste tapeetidega seotud lisatööde kohta
11.09.2015. „Tudengid maalingute kallal skalpellidega“, Hiiu Leht 11.09.2015
31.08.2015. Teade valgustite tarne ja paigalduse hanke kohta
02.05.2015. ERR Eesti Televisioon "Maahommik" Suuremõisa lossi teemal minutitel 12.35-23.55.
19.03.2015. "Suuremõisa tapeetide imetabane ilu" MTÜ Hiidlaste Koostöökogu www.kogu.hiiumaa.ee
17.03.2015. "Suuremõisa loss on restaurerijatele pakkunud nii  mõnegi üllatava leiu" www.eestielu.ee
19.02.2015."Suuremõisa mõisas algasid saali lagede restaureerimis- konserveerimistööd" www.hiiumaa.ee
19.02.2015."Suuremõisa mõisas algasid saali lagede restaureerimis-konserveerimistööd" www.hiiumaa.ee 
23.09.2014. Ehitustööde algus Suuremõisa lossis.
29.08.2014. Ehitusleping sõlmitud.
08.08.2014. Restaureerimistööde järelvalve leping sõlmitud.
08.07.2014. Teade restaureerimistööde ja järelvalve hanke kohta.
06.06.2014. Teade ehitushanke kohta.
23.04.2014. Teade ehitustööde kordushanke korraldamise lepingu sõlmimise kohta.
21.04.2014. Teade ehitushankes esitatud kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta.
10.03.2014. Teade ehitushanke kohta.
29.01.2014. Teade ehitushanke korraldamise lepingu sõlmimise kohta
12.12.2013. Suuremõisa lossi päev