Projektid

Kutsevaliku õppe rakendamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ja Hiiumaa Ametikoolis


Projekti periood: 09.03.2021 - 30.06.2023
Projekti number: 2014-2021.1.05.20-0048

Hiiumaa Ametikool on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koostööpartner projektis "Kutsevaliku õppe rakendamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ja Hiiumaa Ametikoolis".

Hiiumaa Ametikoolis toimub Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmi toel kutsevaliku õpe.

Kutsevaliku õppekaval on võimalus tutvuda erinevate erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu näiteks suhtlemisoskuse, õpioskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vaja minevate teadmiste arendamisele. Õpe sobib noortele kel puuduvad oskused või valmidus eriala valida (nt põhikooli lõpetanud, kes ei tea, mida elus edasi teha; üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õpingud katkestanud, mittetöötavad ja -õppivad noored; puuduliku eesti keele oskusega isikud vms).

Kutsevaliku õppe kohta saab rohkem lugeda SIIT

Projekti periood: 09.03.2021 - 30.06.2023
Projekti number: 2014-2021.1.05.20-0048

Hiiumaa Ametikool on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koostööpartner projektis "Kutsevaliku õppe rakendamine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ja Hiiumaa Ametikoolis".

Hiiumaa Ametikoolis toimub Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmi toel kutsevaliku õpe.

Kutsevaliku õppekaval on võimalus tutvuda erinevate erialadega ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu näiteks suhtlemisoskuse, õpioskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vaja minevate teadmiste arendamisele. Õpe sobib noortele kel puuduvad oskused või valmidus eriala valida (nt põhikooli lõpetanud, kes ei tea, mida elus edasi teha; üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õpingud katkestanud, mittetöötavad ja -õppivad noored; puuduliku eesti keele oskusega isikud vms).

Kutsevaliku õppe kohta saab rohkem lugeda SIIT