Projektid

Hiiumaa Ametikooli ettevõttepraktika kvaliteetsemaks muutmine

Hiiumaa Ametikooli kutseõppe kvaliteedi tõstmiseks ja selle sidumiseks töömaailmaga, viime perioodil 04.01.2021 - 30.06.2022 ellu järgmised tegevused:

  • Võimaldame kutseõpetajatel stažeerida ettevõtetes.
  • Kaasame kutseõppesse uusi töömaailma esindajaid.
  • Tihendame koostööd ettevõtetega üle Eesti aianduse, ehituse ja tsiviilrajatiste, transporditeenuste ja materjalide töötlemise õppekavarühmades.
  • Koolitame ettevõtete ja kooli praktikajuhendajaid.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest summas 28 710,88 eurot.


Projekti eesmärgid:

1. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine. Praktika juhendamise, kvaliteedi ja tulemuslikkuse tõstmine. Projekti tulemusena väärtustavad koolituse läbinud ettevõtete praktikajuhendajad praktika tähtsust, mõistavad selle seost õppekavade õpiväljunditega ning toetavad õppijaid nende saavutamisel. Koolipoolsed juhendajad oskavad paremini toetada mentori ja jõustajana õppijaid ning läbi viia individuaalseid koolitusi ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele.

2. Õppeasutuse praktika ja töökohapõhise õppe süsteemi arendamine. Laiendada Hiiumaa Ametikooli õppekavarühmade ettevõttepraktika võrgustikku, tihendada koostööd seniste praktikaettevõtetega, et siduda kutseõpe senisest veel tihedamalt töömaailmaga ja tõsta seeläbi praktika juhendamise kvaliteeti. Projekti tulemusena toimub regulaarne kommunikatsioon ning koostöö kooli ja praktikaettevõtete vahel. Koolis on ühiselt kirjeldatud ja kokku lepitud praktikaettevõtetega koostöö protsess (tegevused, vastutajad, tähtajad, monitooring).

3. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures. Praktiliste teadmiste ja oskuste omandamine tööandjate juures. Õppekvaliteedi tõstmine ja õppe seostamine tööturu vajadustega. Tööandjate juures stažeerinud õpetajad on saavutanud seatud õpiväljundid ja tõendanud nende saavutamist. Omandatud teadmisi ja oskuseid rakendatakse õppetöös.

4. Praktikute kaasamine õppetöösse. Õppekvaliteedi tõstmine ja õppe seostamine tööturu vajadustega. Praktikud on kaasatud linnaaedniku, floristi, väikesadama spetsialisti, maastikuehitaja, palkmajaehitaja ja plastitöötluse seadistaja õppekavade rakendamisel. 

Lähem info: Maarika Leis-Aste, Hiiumaa Ametikooli praktika koordinaator, +372 513 4282, maarika@hak.edu.ee

Projekti eesmärgid:

1. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine. Praktika juhendamise, kvaliteedi ja tulemuslikkuse tõstmine. Projekti tulemusena väärtustavad koolituse läbinud ettevõtete praktikajuhendajad praktika tähtsust, mõistavad selle seost õppekavade õpiväljunditega ning toetavad õppijaid nende saavutamisel. Koolipoolsed juhendajad oskavad paremini toetada mentori ja jõustajana õppijaid ning läbi viia individuaalseid koolitusi ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele.


2. Õppeasutuse praktika ja töökohapõhise õppe süsteemi arendamine. Laiendada Hiiumaa Ametikooli õppekavarühmade ettevõttepraktika võrgustikku, tihendada koostööd seniste praktikaettevõtetega, et siduda kutseõpe senisest veel tihedamalt töömaailmaga ja tõsta seeläbi praktika juhendamise kvaliteeti. Projekti tulemusena toimub regulaarne kommunikatsioon ning koostöö kooli ja praktikaettevõtete vahel. Koolis on ühiselt kirjeldatud ja kokku lepitud praktikaettevõtetega koostöö protsess (tegevused, vastutajad, tähtajad, monitooring).

3. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures. Praktiliste teadmiste ja oskuste omandamine tööandjate juures. Õppekvaliteedi tõstmine ja õppe seostamine tööturu vajadustega. Tööandjate juures stažeerinud õpetajad on saavutanud seatud õpiväljundid ja tõendanud nende saavutamist. Omandatud teadmisi ja oskuseid rakendatakse õppetöös.

4. Praktikute kaasamine õppetöösse. Õppekvaliteedi tõstmine ja õppe seostamine tööturu vajadustega. Praktikud on kaasatud linnaaedniku, floristi, väikesadama spetsialisti, maastikuehitaja, palkmajaehitaja ja plastitöötluse seadistaja õppekavade rakendamisel. 

Lähem info: Maarika Leis-Aste, Hiiumaa Ametikooli praktika koordinaator, +372 513 4282, maarika@hak.edu.ee