Rahvusvaheline koostöö

ERASMUS+ 2020-2021

Erasmus+ programm võimaldab Hiiumaa ametikooli õppijatel, äsja lõpetanutel ja õpetajatel käia lühi- või pikaajalisel õpirändel. Viimase üheksa aasta jooksul on kool korraldanud kokku üle 160 õpirände.


"Ärge hakake midagi nõudma, vaid minge uude keskkonda ja sulanduge sinna sisse," soovitab tulevastele õpiränduritele Airi Raamat, väikesadama spetsialisti eriala vilistlane (käinud välispraktikal 2019 Itaalias ja 2020 Soomes).

Projekt 2020-1-EE01-KA116-077637 "Kutseõppe ja töömaailma sidumine rahvusvahelise koostöö abil" lõppeb 29.04.2023. Toimuvad õppijate, äsja lõpetanute, õpetajate ja külalislektorite õpiränded – kokku 40.
 

Õpirände korraldus oleneb vastuvõtja valmidusest ning olukorrast Eestis ja sihtriigis. Lisaks Hiiumaa ametikooli partneritele võite otsida ka ise vastuvõtva ettevõtte. Koos eriala juhtõpetaja ja välissuhete koordinaatoriga saame otsustada valitud vastuvõtja sobivuse üle. Kooli 2019/2020. õa välispartnerid leiad SIIT. Uusi partnereid lisandub jooksvalt.

Kui soovid õpirändele minna ja tahad rohkem infot, siis võta julgesti ühendust välissuhete koordinaatori Kadi Mustasaarega, kadi.mustasaar@hak.edu.ee

Loe lisaks ERASMUS+ programmi lehelt: http://haridus.archimedes.ee/opiranne-kutsehariduses

* Täpsem info meili teel.

 

"Ärge hakake midagi nõudma, vaid minge uude keskkonda ja sulanduge sinna sisse," soovitab tulevastele õpiränduritele Airi Raamat, väikesadama spetsialisti eriala vilistlane (käinud välispraktikal 2019 Itaalias ja 2020 Soomes).

Projekt 2020-1-EE01-KA116-077637 "Kutseõppe ja töömaailma sidumine rahvusvahelise koostöö abil" lõppeb 29.04.2023. Toimuvad õppijate, äsja lõpetanute, õpetajate ja külalislektorite õpiränded – kokku 40.
 

Õpirände korraldus oleneb vastuvõtja valmidusest ning olukorrast Eestis ja sihtriigis. Lisaks Hiiumaa ametikooli partneritele võite otsida ka ise vastuvõtva ettevõtte. Koos eriala juhtõpetaja ja välissuhete koordinaatoriga saame otsustada valitud vastuvõtja sobivuse üle. Kooli 2019/2020. õa välispartnerid leiad SIIT. Uusi partnereid lisandub jooksvalt.


Kui soovid õpirändele minna ja tahad rohkem infot, siis võta julgesti ühendust välissuhete koordinaatori Kadi Mustasaarega, kadi.mustasaar@hak.edu.ee

Loe lisaks ERASMUS+ programmi lehelt: http://haridus.archimedes.ee/opiranne-kutsehariduses

* Täpsem info meili teel.