News

Praktikajuhendajate koolitus 15.-16. juunil Hiiumaal 04. June jane

Hiiumaa ametikool kutsub nii alustavaid kui kogenud praktikajuhendajaid osa saama ettevõtte praktikajuhendajate suvekursusest 15.-16. juunil 2022 Hiiumaal, Suuremõisas.


Kas ja miks peaks ettevõte oma aega ja energiat panustama praktikohtade pakkumisel ja kas praktikant on ettevõttele võimalus või kohustus? 

Kas iga töötaja sobib praktikajuhendajaks?

Mida ootab kool ja mida ootab õppija praktikajuhendajalt?

Neile küsimustele saab vastused praktikajuhendajate 2-päevasel suvekursusel 15.-16. juunil Hiiumaal, Suuremõisas.

Koostöös koolitusfirmaga Yebisu Eesti OÜ on valminud praktiline ja kogemustepõhine suvekoolitus ettevõtete praktikajuhendajatele, et anda ülevaade praktika eesmärkidest ning hindamisest ja saada inspiratsiooni teiste ettevõtete kogemustest.

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

 

1. Koolituse sihtrühm

Ettevõttepoolsed praktikajuhendajad kutseõppes õppivatele praktikantidele või erialase ettevalmistuse/töökogemusega inimesed, kes tegelevad/hakkavad tegelema ettevõttepraktikat sooritavate praktikantide juhendamisega. 

2. Käsitletavad teemad:

- Kutseõppe praktikasüsteem ja Eesti kvalifikatsiooniraamistik.  

- Väljundipõhise õppe olemus ja praktika osatähtsus õppekavas.

- Ettevõttepoolse juhendaja, õppija ja koolipoolse juhendaja roll praktikaprotsessis.

- Praktika õpiväljundite seostamine õppija eesmärkide ja tegevustega ettevõttes.

- Juhendamise ja  õppija toetamise põhitõed.  Õppija individuaalsusega arvestamine.

- Praktika  õpiväljundite saavutamise hindamine. Kujundav ja kokkuvõttev hindamine.

 

Koolituspäevade kava:

K, 15. juuni - Suuremõisas ja väljasõit ettevõtetetesse / parimad praktikad

alates 11.30 kogunemine Suuremõisa lossis

12.00-14.15 - Hiiumaa ametikooli/kutseõppe praktikasüsteem ja Eesti kvalifikatsiooniraamistik (1 ak/h), Ettevõttepoolse juhendaja, õppija ja koolipoolse juhendaja roll praktikaprotsessis (2 ak/h), Weel OÜ 

14.15-14.45 lõuna

14.45-16.15 Juhendamise ja  õppija toetamise põhitõed.  Õppija individuaalsusega arvestamine 2 ak/h 

16.15-16.30 paus

16.30-18.00 Praktika õpiväljundite seostamine õppija eesmärkide ja tegevustega ettevõttes (2 ak/h) SA Hiiumaa Sadamad, Orjaku

N, 16. juuni Suuremõisas

10.00 - 12.15 Kutseõppe praktikasüsteem ja Eesti kvalifikatsiooniraamistik (2 ak/h) Väljundipõhise õppe olemus ja praktika osatähtsus õppekavas (1 ak/h) 

12.15 - 12.45 lõuna 

12.45 - 14.15 Praktika õpiväljundite seostamine õppija eesmärkide ja tegevustega ettevõttes + ettevõttepoolse juhendaja, õppija ja koolipoolse juhendaja roll praktikaprotsessis (2 ak/h)

14.15 - 14.30 paus 

14.30 - 16.45 Praktika  õpiväljundite saavutamise hindamine. Kujundav ja kokkuvõttev hindamine (3 ak/h) 

 

Koolitaja Piret Hion on kutsehariduse praktikasüsteemi ekspert, kes töötanud nii Tartu Kutsehariduskeskuses metoodiku kui Hiiumaa ametikoolis õppedirektorina. Piret on osalenud kutseõppeasutuste hindamiskomisjonide töös ning Maasikuehitajate Liidu kutsetegvuste koordinaatorina valmistab iga-aastaselt ette kutseeksameid, teeb tihedalt koostööd praktikaettevõtete ning teiste erialaliitudega.

 

NB! Katame osalejate majutus ja transpordikulud, koolituse poolt on ka kohapealne toitlustus.

 

Koolitusel osalenud õppija:

  • tunneb kutseõppe praktikasüsteemi osi ja tervikut;

  • mõistab ettevõttepoolse juhendaja, õppija ja koolipoolse juhendaja rolle praktikaprotsessis;

  • mõistab väljundipõhise õppe olemust ja praktika osatähtsust õppekavas;

  • seostab praktika õpiväljundeid õppija eesmärkide ja tegevustega ettevõttes;

  • juhendab ja toetab õppijat praktikal arvestades tema individuaalsust ja õpivajadusi (erialast ettevalmistust, iga jm);


REGISTREERUN KOOLITUSELE

 

Lisainfo jane@hak.edu.ee või 56907746, Jane Üksik


 

Koolitus on osa Hiiumaa ametikoolil praktika arendusprojektist “Hiiumaa Ametikooli ettevõttepraktika kvaliteetsemaks muutmine”

Kõigi projekti tegevustega, saad lähemalt tutvuda kooli kodulehel.

Kas ja miks peaks ettevõte oma aega ja energiat panustama praktikohtade pakkumisel ja kas praktikant on ettevõttele võimalus või kohustus? 

Kas iga töötaja sobib praktikajuhendajaks?

Mida ootab kool ja mida ootab õppija praktikajuhendajalt?

Neile küsimustele saab vastused praktikajuhendajate 2-päevasel suvekursusel 15.-16. juunil Hiiumaal, Suuremõisas.

Koostöös koolitusfirmaga Yebisu Eesti OÜ on valminud praktiline ja kogemustepõhine suvekoolitus ettevõtete praktikajuhendajatele, et anda ülevaade praktika eesmärkidest ning hindamisest ja saada inspiratsiooni teiste ettevõtete kogemustest.

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

 

1. Koolituse sihtrühm

Ettevõttepoolsed praktikajuhendajad kutseõppes õppivatele praktikantidele või erialase ettevalmistuse/töökogemusega inimesed, kes tegelevad/hakkavad tegelema ettevõttepraktikat sooritavate praktikantide juhendamisega. 

2. Käsitletavad teemad:

- Kutseõppe praktikasüsteem ja Eesti kvalifikatsiooniraamistik.  

- Väljundipõhise õppe olemus ja praktika osatähtsus õppekavas.

- Ettevõttepoolse juhendaja, õppija ja koolipoolse juhendaja roll praktikaprotsessis.

- Praktika õpiväljundite seostamine õppija eesmärkide ja tegevustega ettevõttes.

- Juhendamise ja  õppija toetamise põhitõed.  Õppija individuaalsusega arvestamine.

- Praktika  õpiväljundite saavutamise hindamine. Kujundav ja kokkuvõttev hindamine.

 

Koolituspäevade kava:

K, 15. juuni - Suuremõisas ja väljasõit ettevõtetetesse / parimad praktikad

alates 11.30 kogunemine Suuremõisa lossis

12.00-14.15 - Hiiumaa ametikooli/kutseõppe praktikasüsteem ja Eesti kvalifikatsiooniraamistik (1 ak/h), Ettevõttepoolse juhendaja, õppija ja koolipoolse juhendaja roll praktikaprotsessis (2 ak/h), Weel OÜ 

14.15-14.45 lõuna

14.45-16.15 Juhendamise ja  õppija toetamise põhitõed.  Õppija individuaalsusega arvestamine 2 ak/h 

16.15-16.30 paus

16.30-18.00 Praktika õpiväljundite seostamine õppija eesmärkide ja tegevustega ettevõttes (2 ak/h) SA Hiiumaa Sadamad, Orjaku

N, 16. juuni Suuremõisas

10.00 - 12.15 Kutseõppe praktikasüsteem ja Eesti kvalifikatsiooniraamistik (2 ak/h) Väljundipõhise õppe olemus ja praktika osatähtsus õppekavas (1 ak/h) 

12.15 - 12.45 lõuna 

12.45 - 14.15 Praktika õpiväljundite seostamine õppija eesmärkide ja tegevustega ettevõttes + ettevõttepoolse juhendaja, õppija ja koolipoolse juhendaja roll praktikaprotsessis (2 ak/h)

14.15 - 14.30 paus 

14.30 - 16.45 Praktika  õpiväljundite saavutamise hindamine. Kujundav ja kokkuvõttev hindamine (3 ak/h) 

 

Koolitaja Piret Hion on kutsehariduse praktikasüsteemi ekspert, kes töötanud nii Tartu Kutsehariduskeskuses metoodiku kui Hiiumaa ametikoolis õppedirektorina. Piret on osalenud kutseõppeasutuste hindamiskomisjonide töös ning Maasikuehitajate Liidu kutsetegvuste koordinaatorina valmistab iga-aastaselt ette kutseeksameid, teeb tihedalt koostööd praktikaettevõtete ning teiste erialaliitudega.

 

NB! Katame osalejate majutus ja transpordikulud, koolituse poolt on ka kohapealne toitlustus.

 

Koolitusel osalenud õppija:

  • tunneb kutseõppe praktikasüsteemi osi ja tervikut;

  • mõistab ettevõttepoolse juhendaja, õppija ja koolipoolse juhendaja rolle praktikaprotsessis;

  • mõistab väljundipõhise õppe olemust ja praktika osatähtsust õppekavas;

  • seostab praktika õpiväljundeid õppija eesmärkide ja tegevustega ettevõttes;

  • juhendab ja toetab õppijat praktikal arvestades tema individuaalsust ja õpivajadusi (erialast ettevalmistust, iga jm);


REGISTREERUN KOOLITUSELE

 

Lisainfo jane@hak.edu.ee või 56907746, Jane Üksik


 

Koolitus on osa Hiiumaa ametikoolil praktika arendusprojektist “Hiiumaa Ametikooli ettevõttepraktika kvaliteetsemaks muutmine”

Kõigi projekti tegevustega, saad lähemalt tutvuda kooli kodulehel.