Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike koolitus - tööohutusalane dokumentatsioon ja riskianalüüs

Koolituse aeg ja maht: 23. mai 2022 kell 9.00-15.50 / 8 ak tundi

Koolituse toimumiskoht: Suuremõisa loss, Hiiumaa

Koolituse hind: 79 eurot

Koolitaja: Viktor Rõbtšenko

Registreerun koolitusele!


Alates 2019. aasta algusest ei ole tööandjal kohustust koolitada ettevõtte töökeskkonnaspetsialiste kindla ajagraafiku alusel. Töökeskkonna ohutuse, sh töötajate koolituse eest vastutab tööandja jooksvalt ning vajadusel peab ta tõestama määratud töökeskkonnaspetasialisti või töötajate poolt valitud -voliniku pädevusi.

Koolituse aluseks on 01.01.2019 jõustnud Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Täna on tööandjate peamine fookus töökeskkonna riskianalüüsil ning peamiselt bioloogiliste ja psühhosotsiaalsete ohuteguritega toimetulekul. Toimiva riskianalüüsi koostamiseks annab käesolev koolitus vajalikud eeldused ja oskused.

Kursusel käsitletavad teemad:

1) tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine;
2) tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine;
3) töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
4) töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
5) töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded;
6) esmaabi korraldus;
7) tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
8) tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine;
9) töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

Koolitus lõpeb kirjaliku testiga, mille sooritamisel väljastatakse osalejale Hiiumaa ametikooli täiendusõppe tunnistus.

Iga osaleja saab koolituse lõpus kokkuvõtte mahukast õppematerjalist, mis on hiljem abiks igapäevatöö korraldamisel ettevõttes. 

Soodsat lõunat pakub koolituspäevadel kohvik-restoran Kpt.Malm.

Koolitaja Viktor Rõbtšenko on pikaaegse töökogemusega täiskasvanute koolitaja Hiiumaa Ametikoolis, Järvamaa Kutsehariduskeskuses ning Töötukassa koolitustel. Igapäevaselt töötab ta ettevõtluskonsultandi ja riskianalüüside koostajana ja seeläbi omab koolitaja ka väga mitmekülgset ülevaadet erinevate ettevõtlusvaldkondade töökeskkondadest ning nende spetsiifikast.

Registreerun koolitusele!

Lisainfo aadressil koolitused@hak.edu.ee ja telefonil 5690 7746

Alates 2019. aasta algusest ei ole tööandjal kohustust koolitada ettevõtte töökeskkonnaspetsialiste kindla ajagraafiku alusel. Töökeskkonna ohutuse, sh töötajate koolituse eest vastutab tööandja jooksvalt ning vajadusel peab ta tõestama määratud töökeskkonnaspetasialisti või töötajate poolt valitud -voliniku pädevusi.

Koolituse aluseks on 01.01.2019 jõustnud Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Täna on tööandjate peamine fookus töökeskkonna riskianalüüsil ning peamiselt bioloogiliste ja psühhosotsiaalsete ohuteguritega toimetulekul. Toimiva riskianalüüsi koostamiseks annab käesolev koolitus vajalikud eeldused ja oskused.

Kursusel käsitletavad teemad:


1) tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine;
2) tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine;
3) töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
4) töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
5) töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded;
6) esmaabi korraldus;
7) tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
8) tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine;
9) töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

Koolitus lõpeb kirjaliku testiga, mille sooritamisel väljastatakse osalejale Hiiumaa ametikooli täiendusõppe tunnistus.

Iga osaleja saab koolituse lõpus kokkuvõtte mahukast õppematerjalist, mis on hiljem abiks igapäevatöö korraldamisel ettevõttes. 

Soodsat lõunat pakub koolituspäevadel kohvik-restoran Kpt.Malm.

Koolitaja Viktor Rõbtšenko on pikaaegse töökogemusega täiskasvanute koolitaja Hiiumaa Ametikoolis, Järvamaa Kutsehariduskeskuses ning Töötukassa koolitustel. Igapäevaselt töötab ta ettevõtluskonsultandi ja riskianalüüside koostajana ja seeläbi omab koolitaja ka väga mitmekülgset ülevaadet erinevate ettevõtlusvaldkondade töökeskkondadest ning nende spetsiifikast.

Registreerun koolitusele!

Lisainfo aadressil koolitused@hak.edu.ee ja telefonil 5690 7746