News

ERASMUS+ kutsehariduse õpirände harta 29. October signe

24. oktoobril andis Sihtasutus Archimedes Tallinnas pidulikult üle Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta Hiiumaa Ametikoolile.


Harta omistamisega tunnustab SA Archimedes kooli võimekust viia ellu kõrge kvaliteediga rahvusvahelist õpirännet ja toetab ERASMUS+ programmi vahenditega kooli rahvusvahelistumist. 

Kutsehariduse harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse. 

Harta omanikuna on koolil võimalus lihtsustatud korras esitada taotlusi kutsehariduse õpirände meetmes. Eestis on kokku üheksa harta tunnustusega kutsekooli. 

 

 

Harta omistamisega tunnustab SA Archimedes kooli võimekust viia ellu kõrge kvaliteediga rahvusvahelist õpirännet ja toetab ERASMUS+ programmi vahenditega kooli rahvusvahelistumist. 

Kutsehariduse harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse. 

Harta omanikuna on koolil võimalus lihtsustatud korras esitada taotlusi kutsehariduse õpirände meetmes. Eestis on kokku üheksa harta tunnustusega kutsekooli.