Õppekeskkonna kaasajastamine


Õppekeskkonna kaasajastamine
Paralleelselt Suuremõisa lossi renoveerimistöödega on Hiiumaa Ametikoolil käimas projekt Õppekeskkonna kaasajastamine. Projekt on rahastatud Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ alt.
Projekt viiakse läbi 01.04.2015 – 31.10.2015

Projekti käigus

 1. Sisustatakse kooli peahoone keldrikorrusel asuv restaureerimise õpperuumid: soetatakse töölauad, toolid, kapid, konsoolid, tööriistade riiulid ning väikevahendeid
 • Soetatakse ehituse õppekavarühma praktilise õppe vahendid ja seadmed: puidu-ja katusetööde, ehitusmõõdistamise, kiviehitiste restaureerimise ja restaureerimise valikmoodulite õppeks.
 1. Soetatakse universaalne väiketraktor aianduse, metsanduse ja ehituse õppekavarühmade praktiliseks õppeks.
 2. Sisustatakse kooli toitlustusruumide köögiruumid tehnika, inventari ja nõudega, sealhulgas toidu valmistamiseks ja toidu pakkumiseks vajalike nõudega.
 3. Sisustatakse söögisaalid toolide, laudade ja muu vajaliku inventariga.
 4. Sisustatakse kantselei ruumid laudade, toolidega. Sisustatakse garderoob kappide ja nagidega

Projekti viib läbi Hiiumaa Ametikool
Lisainfo: Signe Leidt,  e-post: signe@hak.edu.ee; tel: +372 5330 9374  või Ly Kaups, e-post: ly.kaups@hiiumaa.ee 56480998
Projekt on rahastatud Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ alt.

Artikkel projektist
Artikkel meedias
Galerii

Õppekeskkonna kaasajastamine
Paralleelselt Suuremõisa lossi renoveerimistöödega on Hiiumaa Ametikoolil käimas projekt Õppekeskkonna kaasajastamine. Projekt on rahastatud Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ alt.
Projekt viiakse läbi 01.04.2015 – 31.10.2015

Projekti käigus

 1. Sisustatakse kooli peahoone keldrikorrusel asuv restaureerimise õpperuumid: soetatakse töölauad, toolid, kapid, konsoolid, tööriistade riiulid ning väikevahendeid
 • Soetatakse ehituse õppekavarühma praktilise õppe vahendid ja seadmed: puidu-ja katusetööde, ehitusmõõdistamise, kiviehitiste restaureerimise ja restaureerimise valikmoodulite õppeks.
 1. Soetatakse universaalne väiketraktor aianduse, metsanduse ja ehituse õppekavarühmade praktiliseks õppeks.
 2. Sisustatakse kooli toitlustusruumide köögiruumid tehnika, inventari ja nõudega, sealhulgas toidu valmistamiseks ja toidu pakkumiseks vajalike nõudega.
 3. Sisustatakse söögisaalid toolide, laudade ja muu vajaliku inventariga.
 4. Sisustatakse kantselei ruumid laudade, toolidega. Sisustatakse garderoob kappide ja nagidega

Projekti viib läbi Hiiumaa Ametikool
Lisainfo: Signe Leidt,  e-post: signe@hak.edu.ee; tel: +372 5330 9374  või Ly Kaups, e-post: ly.kaups@hiiumaa.ee 56480998
Projekt on rahastatud Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ alt.

Artikkel projektist
Artikkel meedias
Galerii