Projekt RECORDI : Recall coastal heritage for rural entrepreneurship


Erasmus+ strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas

KOKKUVÕTE RECORDI PROJEKTI AMETLIKUL KODULEHEL

Projekti raames valminud õppekava "Rannikualade turismiettevõtja täienduskoolitus - sihtkoha arendamine" alusel viidi kevadel 2016 läbi esimene 80-tunnine pilootkoolitus.

Projekt RECORDI : Recall coastal heritage for rural entrepreneurship
Ranniku kultuuripärandi taaselustamine maaettevõtluses

Projekti üldine eesmärk: ranniku äärealade elu- ja majanduskeskkonna parandamine läbi kultuuripärandi süvakasutuse ökoturismi ettevõtluses.
Projekti vahetu eesmärk: kultuuripärandipõhise ökoturismi õppekava ja õppematerjalide valmimine

Mis on ranniku kultuuripärand? Rannikul elamise oskused, mida on kujundanud kogukonnas ja mida kantakse põlvest põlve, nagu kombed, võtted, esemed, kunstiline väljendus ja väärtused. Sisaldab nii ainelist kui vaimset pärandit. Pärand, mida käsitletakse projektis RECORDI, on:

 • mereline pärand, purjelaevandus- ja ehitus, traditsioonid;
 • ranniku oskused ja käsitöö, nagu tõrvapõletamine, kalandus;
 • ranniku toidutraditsioonid, merega seotud kokandus, kohaliku toidu väärtustamine;
 • lood, legendid, laulud ja kombed

Mis on ökoturism? Turismi vorm suhteliselt kahjustamata maapiirkondades, mis on vähese koormusega, haridusliku suunaga, kultuurilist komponenti sisaldav ja kohalikku kogukonda austav, kohalikku majandust otseselt toetav.
Projekt RECORDI toob kokku Läänemere ja Vahemere ranniku kogemused ning kujundab need täiskasvanuõppe õppekavaks koos täiendavate õppematerjalidega. Projekti sihtrühm on ökoturismi teenuseid pakkuvad maapiirkondade inimesed, kes soovivad saada süvateadmisi pärandkultuurist ja kasutada neid teadmisi oma teenuses, pakkudes külastajatele praktilisi, harivaid ja hariduslikke elamusi.
Projekti põhilised väljundid:

 • kultuuripärandipõhise ökoturismi õppekava, mida saab kasutada ka e-õppes;
 • õppematerjalidena kasutatavaad 7 lühi-videofilmi eri piirkondade parimatest praktikatest;
 • brošüür (digikujul), kus selgitatakse põhimõtteid, antakse soovitusi ja esitatakse parimad näited.

Projekti põhitegevused:

 • projektimeeskonna seminar-koosolekud metoodika ja väljundite väljatöötamiseks;
 • üks konverents projekti eesmärkide ja tulemuste levitamiseks Eestis;
 • testrühma õppeseminarid (5 päeva) erinevate pärandkultuuri ja ökoturismi oskuste õppimiseks;
 • veebileht, perioodiliselt uueneva infoga.

Projekti jätkusuutlikkus:
Väljatöötatud õppekava leiab kasutamist Hiiumaa Ametikooli õppekavarühmades (äriteenuse, logistika, ehitus, aiandus) ja seda on võimalik pakkuda kasutamiseks ka teistes kutseõppeasutustes.
Projekti lisandväärtused:

 • rühm inimesi eri riikidest teevad koostööd ja kasutavad ranniku kultuuripärandi oskusi oma ökoturismi ettevõtluses, mis on praktilised, atraktiivsed, seikluslikud ning mitmekesistavad teenust;
 • säästva rannikumajanduse ja UNESCO programmi “Inimene ja Biosfäär” ja rohemajanduse põhimõtted on taasteadvustatud;
 • paraneb traditsioonilise kultuuriga seotud ranniku äärealade elukeskkond.

Lisainfo: Signe Leidt e-post: signe@hak.edu.ee, tel: 53 309 374

Hiiumaa halulaeva ehitust ja tõrvaajamist tutvustav film:

Erasmus+ strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas

KOKKUVÕTE RECORDI PROJEKTI AMETLIKUL KODULEHEL

Projekti raames valminud õppekava "Rannikualade turismiettevõtja täienduskoolitus - sihtkoha arendamine" alusel viidi kevadel 2016 läbi esimene 80-tunnine pilootkoolitus.

Projekt RECORDI : Recall coastal heritage for rural entrepreneurship
Ranniku kultuuripärandi taaselustamine maaettevõtluses

Projekti üldine eesmärk: ranniku äärealade elu- ja majanduskeskkonna parandamine läbi kultuuripärandi süvakasutuse ökoturismi ettevõtluses.
Projekti vahetu eesmärk: kultuuripärandipõhise ökoturismi õppekava ja õppematerjalide valmimine

Mis on ranniku kultuuripärand? Rannikul elamise oskused, mida on kujundanud kogukonnas ja mida kantakse põlvest põlve, nagu kombed, võtted, esemed, kunstiline väljendus ja väärtused. Sisaldab nii ainelist kui vaimset pärandit. Pärand, mida käsitletakse projektis RECORDI, on:

 • mereline pärand, purjelaevandus- ja ehitus, traditsioonid;
 • ranniku oskused ja käsitöö, nagu tõrvapõletamine, kalandus;
 • ranniku toidutraditsioonid, merega seotud kokandus, kohaliku toidu väärtustamine;
 • lood, legendid, laulud ja kombed

Mis on ökoturism? Turismi vorm suhteliselt kahjustamata maapiirkondades, mis on vähese koormusega, haridusliku suunaga, kultuurilist komponenti sisaldav ja kohalikku kogukonda austav, kohalikku majandust otseselt toetav.
Projekt RECORDI toob kokku Läänemere ja Vahemere ranniku kogemused ning kujundab need täiskasvanuõppe õppekavaks koos täiendavate õppematerjalidega. Projekti sihtrühm on ökoturismi teenuseid pakkuvad maapiirkondade inimesed, kes soovivad saada süvateadmisi pärandkultuurist ja kasutada neid teadmisi oma teenuses, pakkudes külastajatele praktilisi, harivaid ja hariduslikke elamusi.
Projekti põhilised väljundid:

 • kultuuripärandipõhise ökoturismi õppekava, mida saab kasutada ka e-õppes;
 • õppematerjalidena kasutatavaad 7 lühi-videofilmi eri piirkondade parimatest praktikatest;
 • brošüür (digikujul), kus selgitatakse põhimõtteid, antakse soovitusi ja esitatakse parimad näited.

Projekti põhitegevused:

 • projektimeeskonna seminar-koosolekud metoodika ja väljundite väljatöötamiseks;
 • üks konverents projekti eesmärkide ja tulemuste levitamiseks Eestis;
 • testrühma õppeseminarid (5 päeva) erinevate pärandkultuuri ja ökoturismi oskuste õppimiseks;
 • veebileht, perioodiliselt uueneva infoga.

Projekti jätkusuutlikkus:
Väljatöötatud õppekava leiab kasutamist Hiiumaa Ametikooli õppekavarühmades (äriteenuse, logistika, ehitus, aiandus) ja seda on võimalik pakkuda kasutamiseks ka teistes kutseõppeasutustes.
Projekti lisandväärtused:

 • rühm inimesi eri riikidest teevad koostööd ja kasutavad ranniku kultuuripärandi oskusi oma ökoturismi ettevõtluses, mis on praktilised, atraktiivsed, seikluslikud ning mitmekesistavad teenust;
 • säästva rannikumajanduse ja UNESCO programmi “Inimene ja Biosfäär” ja rohemajanduse põhimõtted on taasteadvustatud;
 • paraneb traditsioonilise kultuuriga seotud ranniku äärealade elukeskkond.

Lisainfo: Signe Leidt e-post: signe@hak.edu.ee, tel: 53 309 374

Hiiumaa halulaeva ehitust ja tõrvaajamist tutvustav film: