Rahvusvaheline koostöö

Käimasolevad projektid

Igal õppeaastal saab Erasmus+ õpirändele minna vähemalt 30 õppijat/vilistlast ja vähemalt viis õpetajat. Hiiumaal võõrustame vähemalt kahte külalislektorit.


Praegu on paralleelselt käimas järgmised projektid:

2021-1-EE01-KA121-VET-000021174
2022-1-EE01-KA121-VET-000068225
2023-1-EE01-KA121-VET-000148073

ERASMUS+ 2021-2022

Praegu on paralleelselt käimas järgmised projektid:

2021-1-EE01-KA121-VET-000021174
2022-1-EE01-KA121-VET-000068225
2023-1-EE01-KA121-VET-000148073

ERASMUS+ 2021-2022