Nõunike kogu


Jana Tammeveski - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Hiiumaa osakonna juhataja

Antti Leigri - Hiiumaa Vallavalitsus esindaja, Palade põhikooli direktor, Hiiumaa vallavolikogu liige

Kulvo Pendra - Hiiumaa Ettevõtjate Liidu esindaja, AS Dagöplast juhataja

Katrin Koit - Muinsuskaitseameti esindaja, Muinsuskaitseameti Hiiu-Lääne, Pärnu-Saare regiooni Hiiumaa nõunik

Andres Madalik - Eesti Puitmajaliidu esindaja, Eesti Puitmajaliit MTÜ kutsekomisjoni esimees, AS Merko Ehituse Skandinaavia suuna juht

Liis Lukas - SA Hiiumaa Arenduskeskus esindaja, SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja

Urmas Pielberg - Eesti Tehnoülevaatajate Liidu esindaja, OÜ Hiiu Autotrans juhatuse liige

Andrei Mändla - Autoettevõtete Liidu esindaja, AS Go Bus juhatuse esimees, Autoettevõtete Liidu juhatuse esimees

Raimond Strastin - Eesti Aiandusliidu esindaja, Eesti Aiandusliidu tegevjuht

Jari Verner Lindroos - MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse esindaja, Roograhu Sadam OÜ juhatuse liige

Liisi Mäeumbaed - Hiiumaa Vallavalitsuse esindaja, Hiiumaa Vallavalitsuse abivallavanem

Marit Kuusk - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduspoliitika ja oskuste poliitika valdkonna tiimijuht.

 

Alus: Kutseõppeasutuse seaduse § 18 lõike 2, haridus- ja teadusministri 16. detsembri 2013. a määruse nr 38 „Kutseõppeasutuse nõunike kogu moodustamise ja tegutsemise kord“ § 3 lõike 1, haridus- ja teadusministri 3. märtsi 2021. a käskkirja nr 1.1-2/21/66 „Volituste andmine“ alusel ja kooskõlas haridus- ja teadusministri 16. detsembri 2013. a määruse nr 38 „Kutseõppeasutuse nõunike kogu moodustamise ja tegutsemise kord“ § 3 ja § 4 lõiked 1 ja 2. 

Jana Tammeveski - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Hiiumaa osakonna juhataja

Antti Leigri - Hiiumaa Vallavalitsus esindaja, Palade põhikooli direktor, Hiiumaa vallavolikogu liige

Kulvo Pendra - Hiiumaa Ettevõtjate Liidu esindaja, AS Dagöplast juhataja

Katrin Koit - Muinsuskaitseameti esindaja, Muinsuskaitseameti Hiiu-Lääne, Pärnu-Saare regiooni Hiiumaa nõunik

Andres Madalik - Eesti Puitmajaliidu esindaja, Eesti Puitmajaliit MTÜ kutsekomisjoni esimees, AS Merko Ehituse Skandinaavia suuna juht

Liis Lukas - SA Hiiumaa Arenduskeskus esindaja, SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja

Urmas Pielberg - Eesti Tehnoülevaatajate Liidu esindaja, OÜ Hiiu Autotrans juhatuse liige

Andrei Mändla - Autoettevõtete Liidu esindaja, AS Go Bus juhatuse esimees, Autoettevõtete Liidu juhatuse esimees

Raimond Strastin - Eesti Aiandusliidu esindaja, Eesti Aiandusliidu tegevjuht

Jari Verner Lindroos - MTÜ Eesti Väikesadamate Arenduskeskuse esindaja, Roograhu Sadam OÜ juhatuse liige

Liisi Mäeumbaed - Hiiumaa Vallavalitsuse esindaja, Hiiumaa Vallavalitsuse abivallavanem

Marit Kuusk - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduspoliitika ja oskuste poliitika valdkonna tiimijuht.

 

Alus: Kutseõppeasutuse seaduse § 18 lõike 2, haridus- ja teadusministri 16. detsembri 2013. a määruse nr 38 „Kutseõppeasutuse nõunike kogu moodustamise ja tegutsemise kord“ § 3 lõike 1, haridus- ja teadusministri 3. märtsi 2021. a käskkirja nr 1.1-2/21/66 „Volituste andmine“ alusel ja kooskõlas haridus- ja teadusministri 16. detsembri 2013. a määruse nr 38 „Kutseõppeasutuse nõunike kogu moodustamise ja tegutsemise kord“ § 3 ja § 4 lõiked 1 ja 2.